GÜNDEM

Osmanlı'da Ramazan nasıl olurdu?

Osmanlı dönemin'de ki Ramazan ayı yaşımını anlayabilmek için, öncelikle toplumsal durumu analiz etmemiz gerekir. Peki Osmanlı'da ki toplum ne tür bir toplum idi?Osmanlı da halk arasında hoşgörü, saygı, ahlak, güzel davranışlar en üst boyuttaydı. Bu sebep ile örnek bir toplum yapısına sahip bir Devletti. Bu saygı çerçevesi içerisinde kurulmuş olan toplumsal durum nereden geliyor diye soranlarınız olmuştur. Bunun cevabı Türk adeti ve kültürü ile birlikte İslamın verdiği güzelliklere dayaniyor. Yani İslam adeta toplumda insanları birbirine bağlayan, saygı ve sevgiyi öğretip, daim eden bir alet halini almıştı. İslam zaten Rabbimizden bize gelen bir yaşam tarzıydı. Buna uyan bir toplum, ne güzel.bir tomplumdur...Osmanlı Halkının Ramazan ile kavuşması...Bu ahlaki boyutu da düzeyi de güçlü olan Osmanlı halkı Ramazanda nasıl bir yaşam sürüyordu?İlk olarak toplum arasında olan güzellikler devam ediyordu ve diğer tarafta ise Ramazanı- Şerifin gelişi ile birlikte tüm gelenekler başliyord…

Gazneliler

Gazneliler Devleti
Kuruluş Tarihi: 962
Yıkılış Tarihi: 1187
Kurucusu: Alp Tegin
Başkenti: Gazne, Delhi
Dili: Farsça
Devlet Başkanı: Tegin, Sultan
Gazneliler Devleti adını, Doğu Afganistan’da bulunan başkentleri Gazne’den almaktadır. Ayrıca hükümdarlık hanedanının kurucusundan dolayı Sebük Teginliler veya lâkaplarından dolayı Yemînîler diye de anılırlar.
Sâmanoğulları Devleti’nin (819-1005), dağılmaya başladığı sırada, bu devlette komutanlık ve valilik yapan Türkler, bazı bölgeler de hâkimiyet kurmuşlardı . Bunlardan biride Horasan Emiri Alp Tegin’dir. Alp Tegin Doğu Afganistan’daki Gazne şehrini ele geçirerek, Gazneli Devleti’nin ilk temellerini atmıştır 963). Alp Tegin’in ölümünden sonra yerine geçen oğulları aynı başarıyı gösteremeyince, Türkler Alp Tegin’in komutanlarından Sebük Tegin’i başa geçirdiler (977). Sebük Tegin ‘in başa geçmesiyle, Gazneliler Devleti hükümdarlığın babadan oğula geçtiği bir hanedanın idaresine girmiştir. Nitekim Sebük Tegin’in ölümüyle birlikte tahta oğlu Mahmut geçti. Gazneli Mahmut zamanında, devlet en parlak devrini yaşadı.
Türk tarihinde sultan unvanını ilk defa Gazneli Mahmut kullanmıştır. Gazneli Mahmut 1001-1027 tarihleri arasında Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek, Kuzey Hindistan’ı topraklarına kattı. Bölge İslâmlaştı ve böylece Pakistan devletinin temeli atılmış oldu.
Gazneli Mahmut’un ölümü üzerine (1030) yerine geçen Sultan Mesut, babası gibi dirayetli değildi. Selçuklu tehlikesinin artmasına rağmen, O Kuzey Hindistan’a sefer düzenlemişti. Nihayet Dandanakan Savaşı’nda Selçuklular karşısında büyük bir yenilgiye uğradı. Topraklarını kaybederek Hindistan’a çekilmeye mecbur kaldı. Sultan İbrahim zamanında devlet Selçuklu hâkimiyetine girdi (1059). Afgan asıllı Gurlular, 1187 tarihinde Gazneli Devleti’ni ortadan kaldırdılar.
Gazneliler Devleti Hükümdarları
1) Alp Tegin (961-962)
2) Ebu İshak İbrahim (962 – 965)
3) Bilge Tegin (965 – 971)
4) Piri Tegin (971 – 976)
5) Sebük Tegin (976 – 996)
6) İsmail (996 – 997)
7) Gazneli Mahmud (997 – 1030)
8) Celalu’d Devle ve Cemalu’l-Ebu Ahmed Muhammed (? – 1041)
9) I.Sultan Mes’ud (1030 – 1040)
10) Sultan Mevlud (1040 – 1048)
11) II.Sultan Mes’ud (1048 – 1049)
12) Sultan Ali (1049 – 1051)
13) Sultan Abdürreşid (1051 – 1052)
14) Sultan Tuğrul (Mütegallibe) (1052 – 1053)
15) Sultan Ferk-Zad (1053 – 1059)
16) Sultan İbrahim (1059 – 1099)
17) III. Sultan Mes’ud (1099 – 1115)
18) Sultan Şir-Zad (1115 – 1116)
19) Sultan Arslan Şah (1116 – 1117)
20) Sultan Behram Şah (1117 – 1152)
21) Sultan Husrev Şah (1152 – 1160)
22) Sultan Husrev Melik (Melik Şah) (1160-1187)
Gazneliler Devleti Haritası

Yorumlar