II. Mustafa

Sultan İkinci Mustafa, 6 Şubat 1664 günü, İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Sultan Dördüncü Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan'dır. Annesi Girit asıllıdır. Kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Tahta geçtiğinin üçüncü günü yapacağı işleri anlatan bir hatt-ı hümâyûn yayınladı. Yazısında: "Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir" diyordu. Yine vezirlerinden birine yazmış olduğu yazı şöyledir: "Bana ağırlık ve hazine lâzım değil. Yerine göre kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna harcarım. Sıkıntının her çeşidine sabrederim. Milletime hizmet tamam olmadıkça, seferden dönmem. Elbette sefere bizzat kendim giderim".
Erkek çocukları: Birinci Mahmud, Üçüncü Osman, Üçüncü Ahmed, Küçük Ahmed, Hüseyin, Selim, Mehmed, Murad, Osman
Kız çocukları: Ümmügülsüm, Ayşe, Emetullah, Emine, Rukiye, Safiye, Zahide, Atike, Fatma, Zeyneb, Zahide.
Saltanatı sonundaki Osmanlı sınırları
Osmanlı İmparatorluğu
Prenslikler veya Beylerbeylikleri
İşgal edilmiş toprakları
Dönemin Önemli Olayları
IV. Mehmet’in büyük oğlu II. Mustafa, 31 yaşında tahta çıktı (6 Şubat).-1695Kaptan-ı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa, Sakız adasını Venediklilerden Koyunadaları Savaşı’yla geri aldı (18 Şubat).-1695Veziriazam Sürmeli Ali Paşa görevden alındı; yerine Elmas Mehmet Paşa atandı (2 Mayıs).-1695II. Mustafa, Macaristan’ı geri almak için Avusturya seferine çıktı (30 Haziran).-1695Lippa Kalesi fethedildi (9 Eylül).-1695Osmanlı donanması, Midilli açıklarında Venediklilere karşı Zeytinburnu zaferini kazandı (18 Eylül).-1695Lugos Savaşı (22 Eylül).-1695Azak Kalesi, 95 gün süren düşman kuşatması sonrası kurtarıldı (13 Ekim).-1695II. Mustafa’nın büyük oğlu Şehzade Mahmut dünyaya geldi (2 Ağustos).-1696Azak Kalesi düşmana teslim edildi (6 Ağustos).-1696Ulaş (Olasch)zaferi (27 Ağustos).-1696Bozcaada Deniz Savaşı (5 Temmuz).-1697Sadrazam Elmas Mehmet Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu, Zenta’da (Sente) bozguna uğradı (11 Eylül).-1697Zenta Savaşı’nda şehit olan Veziriazam Elmas Mehmet Paşa'nın yerine Amcazade Hüseyin Paşa getirildi (18 Eylül).-1697Hattat Hafız Osman öldü.-1698İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğunda, Avrupa’da savaşan devletler arasında barış anlaşması yapılması uygun görüldü. Bu toplantıya katılmak için Osmanlı delegeleri Belgrad’dan Karlofça’ya hareket etti (20 Ekim).-1698II. Mustafa’nın ikinci oğlu Şehzade Osman dünyaya geldi (2 Ocak).-1699Karlofça Antlaşması imzalandı (26 Ocak).-1699Karlofça Antlaşması’nın imzalanması üzerine II. Mustafa; Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rus elçilerini kabul etmek üzere Edirne’den İstanbul’a geldi (10 Eylül).-1699Fransız ressam Jean-Baptiste Van Mour, elçilik görevlisi olarak İstanbul’a geldi.-1699Osmanlı Devleti ile Rusya arasında İstanbul Barış Antlaşması imzalandı (14 Temmuz).-1700En büyük Türk denizcilerinden Mezomorto Hüseyin Paşa öldü (21 Temmuz).-1701İstanbul Bedesten’de çıkan yangında, Sipahiler Çarşısı, Bitpazarı ve Mercan Çarşısı tamamen yandı (3-4 Aralık).-1701Amcazade Hüseyin Paşa'nın istifası sonrası veziriazamlığa Bağdat Valisi Daltaban Mustafa Paşa getirildi (4 Eylül).-1702İstanbul Boğazı Anadolu yakasında, Amcazade Hüseyin Paşa adına, Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı yapıldı.-1702“Tatar fitnesi’’ diye adlandırılan Kırım isyanı, Çelebi Yusuf Paşa tarafından bastırılmıştı. Bu isyanda Kırım Hanı Devlet Giray, veziriazamın da kendisiyle beraber olduğunu söylediğinden Mustafa Paşa yerine Rami Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (24 Ocak)
. Daltaban Mustafa Paşa, azlinden üç gün sonra idam edildi. Bu olayda parmağı olan ve Mehmet Paşa'yı veziriazamlığa getirten de Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’dir.-1703
“Edirne Vak’ası”nın ardından II. Mustafa’nın 9 yıllık saltanatı sona erdi ve III. Ahmet padişah oldu (22 Ağustos).-1703

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Mail ile sitemizi takip et...