II. Selim

Sultan İkinci Selim, 28 Mayıs 1524'de, İstanbul'da doğdu. Babası Kanûnî Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan'dır.
Hürrem Sultan, Slav kökenlidir. Sultan İkinci Selim, orta boylu, açık alınlı, mavi gözlü, ince kaslı ve sarışındı. Şehzadeliğinde mükemmel bir tahsil ve terbiye ile yetiştirildi. Devlet idaresini iyice ögrenmek için de Anadolu'nun çesitli yerlerinde sancakbeyliği yaptı. Bu sırada tahsiline devam ederek, ilim ve tecrübesini arttırdı.
Sarı Selim olarak da anılan İkinci Selim, Kütahya sancakbeyi iken Babası Cihan Padişahı Kanûnî Sultan Süleyman'ın ölüm haberi üzerine İstanbul'a gelerek 30 Eylül 1566 günü kırk iki yaşında tahta geçti. Sarı Selim, daha önceki Osmanlı Sultanlarına göre silik ve zayıf bir hükümdar olarak tanınır.
Babasının saltanatı sırasında diğer kardeşleri Şehzade Bayezıd ve Şehzade Mustafa'nın bertaraf edilmesiyle kolayca tahta geçen Sultan İkinci Selim, adını aldığı dedesi Yavuz Sultan Selim ve Babası Kanûnî'ye göre oldukça silik bir idare sergilemiştir. Devrin büyük devlet adamları sayesinde Osmanlı Devleti ihtişamını sürdürmüş, Sokullu Mehmed Paşa gibi dirayetli ve tecrübeli vezirler hükûmeti ayakta tutmuslardır. Sultan İkinci Selim'in kendisi hiç sefere çıkmamış ve liyakatlı olmayan Ali Paşa'nın Kaptan-ı Deryalığında İnebahtı faciası yaşanmıştır. Sekiz yıl Padişahlık yaptıktan sonra 15 Aralık 1574 günü vefat etti. Ayasofya'ya defnedildi. Sultan İkinci Selim İstanbul'da ölen ilk Osmanlı Padişahıdır.
Sultan İkinci Selim'in tahta çıktğıi ilk yıllarda, bazı siyasî çekişmeler yaşandı. Sokullu Mehmed Paşa bu çekişmelerden galip olarak ayrıldı ve on beş yıl sadrazamlık yaptı. Sadrazamlık yaptığı bu dönemde devlet yönetimine ağırlığını koydu.
Sultan İkinci Selim, Babası Kanûnî Sultan Süleyman'dan 14. 892.000 km2 olarak devraldığı devlet topraklarını, oğlu Sultan Üçüncü Murad'a 15.162.000 km2 olarak bırakmıştır.
İkinci Selim de şair hükümdarlardandı. Saheser beyitlerinden biri şudur:
"Biz bülbül-i muhrik-i dem-i sekvayi firaKız
Ateş kesilir geçse saba gülşenimizden"
Erkekçocukları: Üçüncü Murad, Abdullah, Osman, Mustafa, Süleyman, Mehmed, Cihangir.
Kızçocukları: Fatma Sultan, Sah Sultan, Gevherhan Sultan, Esma Sultan. 
Saltanatı sonundaki Osmanlı sınırları
Osmanlı İmparatorluğu
Prenslikler veya Beylerbeylikleri
İşgal edilmiş toprakları
Dönemin Önemli Olayları
II. Selim, İstanbul’da tahta çıktı (30 Eylül).-1566II. Selim, babası Kanunî Sultan Süleyman’ın cenazesini almak üzere Belgrad’a geldi (17 Ekim).-1566Kanunî’nin, askerden 48 gün gizlenen ölüm haberi açıklandı (24 Ekim).-1566Kanunî Sultan Süleyman’ın cenazesi, İstanbul’a gönderilmek üzere asker tarafından Belgrad’a götürüldü (26 Ekim).-1566Devşirme yeniçeriler, II. Selim’in tahta çıkışı nedeniyle dağıttığı cülusa ilk defa tepki gösterdiler (26 Ekim).-1566II. Selim’in Belgrad’dan İstanbul’a dönüşünde yeniçeriler ikinci kez ayaklandı (5 Aralık).-1566Cülus bahşişinden ilmiye sınıfının da yararlanması kabul edildi (7 Aralık).-1566Rıdvan Paşa’nın başarısızlığı sonucu Yemen ikiye ayrıldı ve topraklarının büyük bölümü kaybedildi (16 Ağustos).Özdemiroğlu Osman Paşa, San’a Beylerbeyliğine tayin edildi (16 Aralık).-1567Sekiz yıl süreli Osmanlı-Avusturya Barış Antlaşması Edirne’de imzalandı (17 Şubat).-1568Özdemiroğlu Osman Paşa, Yemen’i fethedip Taaz ve çevresini ele geçirdi.-1568Edirne’de Mimar Sinin’ın eseri olan Selimiye Camii’nin yapımına başlandı.-1568Yemen Serdarlığına tayin edilen Mısır Beylerbeyi Koca Sinan Paşa, Kahire’den Hicaz yoluyla Yemen’e hareket etti (5 Ocak). Yemen’in stratejik bakımdan önemli kalelerinden Kahire Kalesi ele geçirildi (3 Mayıs).-1569Hazar Denizi’ne dökülen Volga ile Azak Denizi’ne dökülen Don nehirlerini birleştiren kanalın açılmasına başlandıysa da Rus Çarı IV. İvan’ın engellemesi yüzünden çalışmalar durdu (4 Ağustos).-1569Bir hafta süren İstanbul yangınında binlerce ev yandı; bir çok tarihi eser ve belge yok oldu (19 Eylül).-1569İstanbul’da ikinci Fransız kapitülasyonu imza edildi (18 Ekim).-1569Osmanlı donanması, Venedik hakimiyetindeki Kıbrıs’a sefer için İstanbul’dan hareket etti (15 Mayıs).-1570Kıbrıs adasının Limasol koyuna asker çıkarılıp Leftari (2 Temmuz) ve Girne kaleleri (9 Temmuz) alındı.-1570Lefkoşa Kalesi kuşatıldı (22 Temmuz); 49 gün süren kuşatma sonunda fethedildi ( 9 Eylül). Bu fetih sonrası Lefkoşa’nın Ayasofya Kilisesi, camiye dönüştürüldü.-1570Magosa Kalesi kuşatıldı (18 Eylül); kuşatma uzun süre devam ettikten sonra kaldırıldı ve kışın yaklaşması nedeniyle Osmanlı donanması İstanbul’a hareket etti (6 Ekim).-1570Magosa Kalesi’ne Venedik tarafından yapılan erzak ve mühimmat yardımının farkına varamayan Sakız sancakbeyi idam edildi (23 Ocak).-1571İki yıl Yemen’de kalıp sorunların üstesinden gelen ve bu başarılarından ötürü “ Yemen Fatihi” adıyla ünlenen Koca Sinan Paşa, İstanbul’a dönünce yedinci vezirliğe getirildi (1 Mart).-1571Denizcilikle hiçbir ilgisi olmadığı halde Sokullu Mehmet Paşa tarafından kaptan-ı deryalığa getirilen Müezzinzade Ali Paşa ve serdarlığa getirilen Pertev Paşa komutasındaki donanma, Akdeniz seferinde Dalmaçya Kalesini fethetti (4 Mayıs).-1571Megosa Kalesi teslim alınıp Kıbrıs’ın fethi tamamlandı (1 Ağustos).-1571İnebahtı Deniz Savaşı (7 Ekim).-1571Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa, 250 gemiden oluşan büyük bir donanmayla Akdeniz seferine çıktı. Müttefik düşman donanmasının savaştan kaçınması üzerine Mataban burnu açıklarından İstanbul’a geri döndü (13 Haziran).-1572Şair ve ressam Nigarî, İstanbul’da öldü.-1572Osmanlı-Venedik arasında İstanbul Barışı imzalandı (7 Mart).-1573Ayasofya Camii’ne iki minare daha ilave edildi.-1573Piyalepaşa Camii’nin yapımı tamamlandı.-1573Osmanlı donanması, Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa komutasında İnebahtı yenilgisini unutturmak için Akdeniz’de Tunus seferine çıktı (15 Mayıs).-1574Şeyhülislâm Ebussuud Efendi, 84 yaşında İstanbul’da öldü (23 Ağustos).-157440 yıl İspanyolların elinde kalan ve alınması imkansız sayılan Goletta Kalesi, 33 günlük bir kuşatmadan sonra fethedildi (24 Ağustos).-1574Tunus şehrini koruyan Bastian Kalesi ele geçirildi (13 Eylül).-1574Sekiz yıl süreli Osmanlı-Avusturya anlaşma belgesi, yenilenmek üzere Viyana’ya gönderildi (4 Aralık).-1574Edirne’de Selimiye Camii’nin yapımı tamamlandı.-1574On birinci Osmanlı padişahı II. Selim (Sarı Selim) vefat etti (15 Aralık).-1574

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Mail ile sitemizi takip et...