II. Süleyman

Sultan İkinci Süleyman, 15 Nisan 1642'de, İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Saliha Dilaşub Sultan'dır. Orta boylu, kır sakallı, şişman ve halim selim bir padişahtı. Dindar, dürüst ve akıllı bir insan olan annesi Saliha Dilaşub Sultan tarafından titizlikle yetiştirildi. Oğluna, gerekli bilgileri bir yandan kendi veriyor, bir yandan da hocalar tutuyordu.
Hayatının kırk yılını bir dairede hapis geçiren Sultan İkinci Süleyman cesur, dindar, vatansever, merhametli ve nazik bir insandı. Rüşvet ve sefahata son derece düşmandı. Padişah olduğu sırada askerî zorbaların ortalığı karıştırması üzerine onlarla mücadeleye girişti ve kısmen de olsa asayişi sağladı.
Sultan İkinci Süleyman, dört yıl gibi kısa bir süre padişahlık yaptı. Bunun son iki yılını yatak hastası olarak geçirdi. Gün geçtikçe zayıflıyordu. 22 Haziran 1691 günü, Edirne'de vefat etti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Süleymaniye Camii yanında Kanûnî Sultan Süleyman türbesine gömüldü.
Saltanatı sonundaki Osmanlı sınırları
Osmanlı İmparatorluğu
Prenslikler veya Beylerbeylikleri
İşgal edilmiş toprakları
Dönemin Önemli Olayları
Sultan İbrahim’in ikinci oğlu Sultan Süleyman, 46 yaşında tahta çıktı (8 Kasım).-1687Eğri Kalesi, hiçbir çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (14 Kasım).-1687Veziriazam Siyavuş Paşa’nın yerine Nişancı İsmail Paşa atandı (2 Mart).-1688Nişancı İsmail Paşa azledilerek Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi (2 Mayıs).-1688İstolni Belgrad Kalesi elden çıktı (6 Eylül).-1688Belgrad Kalesi, 29 gün kuşatma altında kaldıktan sonra Avusturya ordusu tarafından ele geçirildi. Tuna’daki Türk gemileriyle kaçmaya çalışan halk, kılıçtan geçirildi (8 Eylül).-1688II. Süleyman, Avusturya seferi için Edirne’den hareket etti (6 Haziran).-1689Tuna üzerindeki Gladova ve Orşova kaleleri geri alındı (8 Temmuz).-1689Arap Recep Paşa, Batucina’da yenildi (30 Ağustos).-1689Macaristan Serdarı Arap Recep Paşa, Niş önlerinde bozguna uğradı (24 Eylül). Bu yüzden Recep Paşa idam edildi.-1689Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa görevden alınıp Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Veziriazamlığa getirildi (25 Ekim).-1689Rumeli’yi düşman istilasından temizleyen Kırım Hanı Selim Giray, Edirne’ye geldi (23 Şubat).-1690Eyüp yangını (7-8 Haziran).-1690Kanije Kalesi, hiçbir çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (11 Temmuz).-1690Veziriazam Fazıl Mustafa Paşa, Serdar-ı Ekrem göreviyle Edirne’den İstanbul’a hareket etti (13 Temmuz).-1690Erdel’de Avusturyalılara karşı Zernescht zaferi kazanıldı (21 Ağustos).-1690Belgrad geri alındı (8 Ekim).-1690Mısırçarşısı yangını (1-2 Ocak).-1691Avlonya Kalesi, 31 gün süren kuşatma sonrası, Venediklilerden geri alındı (6 Mart).-1691Tuna nehri üzerindeki Adakale, Osmanlı egemenliği altına girdi. 1923’te Romanya’ya geçen Adakale, 1972’de yapılan baraj sonrası sular altında kaldı.-1691II. Süleyman, 3 yıl 7 ay 4 günlük saltanattan sonra 50 yaşında hayata gözlerini kapadı (22 Haziran).-1691

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Mail ile sitemizi takip et...