III. Selim

Sultan Üçüncü Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mustafa, annesi Mihrişah Sultan'dır. Annesi Gürcü asıllıdır. Kâhinlere inanan babası Sultan Üçüncü Mustafa, onların yeni doğan oğlu Selim'in eşsiz bir cihangir olacağını söylemeleri üzerine, büyük bir sevince kapılmış, yedi gün yedi gece bayram yapılmasını emretmiştir.
Sultan Üçüncü Selim, doğum günündeki bu hava içinde büyüdü. Sarayda çok güzel bir şekilde yetiştirildi. Sultan Üçüncü Mustafa, kendisinden sonra oğlu Sultan Üçüncü Selim'in padişah olmasını istemişti. Ancak, babasından sonra padişahlığa amcası Sultan Birinci Abdülhamid getirildi. Sultan Birinci Abdülhamid, Sultan Üçüncü Selim'i sarayda göz önünde bulunduruyor, ancak yine de onun eğitimine önem veriyordu. Amcası Sultan Birinci Abdülhamid'in ölümü üzerine, Sultan Üçüncü Selim 7 Nisan 1789 günü, 28 yaşındayken Osmanlı tahtına oturdu.
Sultan Üçüncü Selim, edebiyata ve güzel yazı yazmaya çok meraklıydı. Yazmış olduğu hat ve levhalardan bazıları cami ve türbelere asılmıştır. Arapça ve Farsçayı çok iyi konuşuyordu. Merhametli bir insan olan Sultan Üçüncü Selim ciddi bir eğitim görerek yetişti. İyi bir şâir, tamburî, neyzen ve hânende idi. Bestekâr da olan Sultan Üçüncü Selim, güzel sanatlara düşkün ve açık fikirliydi, ancak zaafa varacak kadar yumuşak karakterliydi ve Osmanlı Devleti'nde batıcılığın yerleşmesini istiyordu.
Sultan Üçüncü Selim tahta çıktığı zaman, halk ona büyük ümitler bağladı. Halk genç hükümdarın, Osmanlı Devleti'ni o eski güçlü ve ihtişamlı devirlerine geri döndüreceğini düşünüyordu.
Sultan Üçüncü Selim, 29 Mayıs 1807 tarihinde Osmanlı padişahlığını Şehzade Mustafa'ya terk ettikten sonra bir yıl iki ay daha yaşadı. Alemdar Mustafa Paşa Olayı sırasında yeni padişahın adamları tarafından, 28 Temmuz 1808 tarihinde öldürüldü. Cenazesi, Lâleli Camii avlusunda babası Sultan Üçüncü Mustafa'nın yanına defnedildi.
Saltanatı sonundaki Osmanlı sınırları
Osmanlı İmparatorluğu
Prenslikler veya Beylerbeylikleri
İşgal edilmiş toprakları
Dönemin Önemli Olayları
III. Mustafa’nın oğlu III.Selim, I.Abdülhamit’in ölümü üzerine tahta çıktı (7 Nisan).-1789Veziriazam Koca Yusuf Paşa görevden alınıp yerine Vidin seraskeri Meyyit/Cenaze Hasan Paşa getirildi (7 Haziran).-1789Rusya’ya karşı Osmanlı-İsveç ittifakı kuruldu (11 Temmuz).-1789Osmanlı ordusu, Fokşan’da, Rus ve Avusturya ordularına yenildi (1 Ağustos).-1789Fokşan yenilgisinden sonra geri çekilen Osmanlı ordusu, Tuna nehrinin kollarından Buza çayını geçerken büyük kayıp verdi (22 Eylül).-1789İsmail Kalesi üzerine yürüyen Rus kuvvetleri yenilgiye uğratıldı (23 Eylül).-1789Avusturyalılar, Belgrad’a girdi (8 Ekim).-1789Veziriazam Cenaze Hasan Paşa görevden alınıp yerine İsmail seraskeri Cezayirli Gazi Hasan Paşa getirildi (3 Aralık).-1789Osmanlı imparatorluğu ile Prusya arasında ittifak antlaşması imzalandı (31 Ocak).-1790Veziriazam Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Şumnu’da öldü (30 Mart).-1790Yergöğü Savaşı kazanıldı (8 Haziran).-1790Küçükçekmece’de Azadlı Baruthanesi kuruldu.-1790İstanbul’da Kasımpaşa Mevlevihanesi inşa edildi.-1790Mühendishane-i Berri-i Hümayun bünyesinde Mühendishane Matbaası kuruldu.-1790Veziriazam Rusçuklu Hasan Paşa idam edildi.Bosna Valisi Koca Yusuf Paşa, ikinci kez veziriazamlığa getirildi (15 Şubat).-1791Maçin Savaşı (10 Temmuz).-1791Avusturya ile Ziştovi Antlaşması imzalandı (4 Ağustos).-1791Rusya ile Yaş Antlaşması imzalandı (10 Ocak).-1792İstanbul’da Humbaracılar Kışlası açıldı.-1792Veziriazam Koca Yusuf Paşa görevden alındı, yerine Damat Melek Mehmet Paşa getirildi(4 Mayıs).-1792İstanbul’da büyük bir yangın çıktı(13 Eylül).-1792Nizam-ı Cedit Ocağı kuruldu (24 Şubat).-1793Nizam-ı Cedit Ocağı’nın giderlerini karşılamak için, İrad-ı Cedit Hazinesi kuruldu.-1793Rasih Paşa, Petersburg’a; Agâh Efendi, Londra’ya elçi olarak atandılar.-1793Yusuf Agâh Efendi, sürekli elçilik göreviyle İngiltere’ye gönderildi (24 Temmuz).-1793Arabistan’da Vehhabi isyanı çıktı.-1793Baruthane ıslah edildi.-1793Divan şairi Enderunlu Fazıl, “Zenan-nâme”(Kadınlara İlişkin) adlı eserini tamamladı.-1793Veziriazam Melek Mehmet Paşa görevden alındı, yerine İzzet Mehmet Paşa getirildi.-1794Karadeniz Boğazı kaleleri tamir edildi.-1794İstanbul’da büyük bir yangın çıktı (8 Temmuz). (26 Kasım).-1795Devlet adamı, şair ve mutasavvıf Aziz Ali Efendi, ilk daimi elçi sıfatı ve orta elçi unvanıyla Prusya’ya gönderildi.-1796Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa, Pazvantoğlu İsyanını bastırmakla görevlendirildi-1797Rusçuk Barışı imzalandı (18 Eylül).-1797Kili ve İsmail Kalelerini Ruslar ele geçirdi.-1797“Muhayyelât” adlı eseriyle ünlenen şair, yazar ve devlet adamı Aziz Ali Efendi, Berlin’de öldü.-1798Mısır seferine çıkan Napolyon Bonapart, İskenderiye’yi işgal etti (2 Temmuz).-1798Rahmaniye Savaşı (13 Temmuz).-1798Ehramlar Savaşı (21 Temmuz).-1798Napolyon Bonapart, Kahire’ye girdi (23 Temmuz).-1798Ebukır Savaşı (1 Ağustos).-1798Veziriazam İzzet Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Kör Yusuf Ziya Paşa getirildi (30 Ağustos).-1798Fransa’ya savaş ilân edildi (2 Eylül).-1798Galata Mevlevihanesi şeyhi ve asrın büyük şairi Şeyh Galip öldü (3 Ocak).-1799Napolyon Bonapart, Akkâ’da yenilgiye uğradı (16 Mayıs).-1799Osmanlı kuvvetleri Ebukır Savaşı’nda yenilgiye uğradı (25 Temmuz).-1799Napolyon Bonapart, Mısır’dan Fransa’ya kaçtı (22 Ağustos).-1799Yediada Cumhuriyeti kuruldu (21 Mart).-1800Heliyopolis Savaşı.-1800General Kleber öldürüldü (14 Haziran).-1800I.Abdülhamit ve III.Selim döneminin ünlü sadrazamı Koca Yusuf Paşa öldü.-1800El-Ariş Antlaşması imzalandı (27 Haziran)-1801Osmanlı-Fransız dostluk antlaşması imzalandı (25 Haziran).-1802Tarihçi Ahmet Cavit öldü.-1803Vehhabiler, Taif şehrini kuşattı (18 Şubat).-1803Suud İbni Abdülaziz, Mekke’ye girdi (30 Nisan).-1803Sırp isyanı başladı.-1804İstanbul Tophane’de çıkan yangında bütün çarşı ve topçu kışlaları kül oldu.-1804Yapımına 1801’de başlanan İstanbul Üsküdar’daki Selimiye Camii ibadete açıldı (5 Nisan).-1805Görevinden ayrılan Veziriazam Kör Yusuf Ziya Paşa’nın yerine, Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa getirildi (24 Nisan).-1805Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır valiliği onaylandı (8 Temmuz).-1805Tarihçi Vasıf’ın, “Vasıf Tarihi” adlı kitabı yayımlandı.-1805Nizam-ı Cedit ordusu, Anadolu’dan Üsküdar’a geldi (2 Haziran).-1806Veziriazam Hafız İsmail Paşa görevden alındı, yerine Keçiboynuzu Ağa İbrahim Hilmi Paşa getirildi (14 Kasım).-1806Sırplar, Belgrad’ı ele geçirdi (13 Aralık).-1806Rusya’ya savaş ilan edildi (22 Aralık).-1806İstanbul Göksu’da günümüzde Küçüksu Çeşmesi olarak bilinen, II.Selim’in annesi Mihrişah Sultan adına yaptırılan Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi açıldı.-1806İngiliz donanması İstanbul’a geldi (20 Şubat).-1807İskenderiye, İngilizlere teslim oldu (20 Mart).-1807Ordu, Rus seferine çıktı (12 Nisan).-1807İstanbul’da Kabakçı Mustafa isyanı çıktı (25 Mayıs).-1807III.Selim tahttan indirildi (29 Mayıs).-1807

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Mail ile sitemizi takip et...