Ana içeriğe atla

Kanuni Sultan Süleyman

Kanûnî Sultan Süleyman, 27 Nisan 1495 Pazartesi günü, Trabzon'da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun'dur. Hafsa Hatun Türk ya da Çerkezdir. Kanûnî Sultan Süleyman, yuvarlak yüzlü, elâ gözlü, geniş alınlı, uzun boylu ve seyrek sakallıydı. 
Kanûnî Sultan Süleyman devri, Türk hakimiyetinin doruk noktasına ulastığı bir devir olmuştur. Babası Yavuz Sultan Selim, onu küçük yaşlardan itibaren çok titiz bir şekilde yetiştirmeye basladı. Benzeri görülmemiş bir terbiye ve tahsil gördü. İlk eğitimini annesinden ve ninesi Gülbahar Hatun'dan (Yavuz Sultan Selim'in annesi) aldı. Yedi yaşına gelince tahsil için İstanbul'a, dedesi Sultan İkinci Bayezid'in yanına gönderildi. Şehzade Süleyman, burada KaraKızoglu Hayreddin Hızır Efendi'den tarih, fen, edebiyat ve din dersleri alırken, savaş teknikleri konusunda da öğrenim görüyordu. On beş yaşına kadar Babası Yavuz Sultan Selim'in yanında kalan Şehzade Süleyman, kanunlar geregi sancak istemesi üzerine, önce Sarkî Karahisar'a oradan da Bolu, kısa bir süre sonra da Kefe sancakbeyliğine tayin edildi (1509).
Yavuz Sultan Selim'in, 1512 de tahta geçmesi üzerine İstanbul'a çağırılan Şehzade Süleyman,Babasının kardeşleriyle mücadeleleri sırasında İstanbul'da kalarak Babasına vekâlet etti. Bu sırada Saruhan sancakbeyliğinde de bulundu. Babası Yavuz Sultan Selim'in ölümü üzerine, 30 Eylül 1520'de, yirmibeş yaşındayken Osmanlı tahtına geçti. Kendisinden başka erkek kardeşi olmadığı için tahta geçişi kolay ve çatışmasız oldu. Çok ciddi ve kendinden emin bir Padişah olan Kanûnî Sultan Süleyman, azim ve irade sahibiydi. Yapacağı işlerde hiç acele etmez, gayet geniş düsünür ve verdigi emirden asla geri dönmezdi. İş başına getireceği adamlara, kabiliyet derecelerine göre görev verirdi. Sigetvar kusatmasını idare ederken, 7 Eylül 1566 yılında yetmis bir yasinda vefat etti.
Kendisine "Kanûnî" denmesi, yeni kanunlar icad etmesinden degil, mevcut kanunlari yazdırtıp çok sıkı bir şekilde tatbik etmesinden dolayıdır. Kanûnî Sultan Süleyman, adaleti seven bir Padişahtı. Mısır'dan gelen vergiyi haddinden fazla bulup, yaptırdığı araştırma sonunda halkın zulme ugradığını düşünmesi ve Mısır Valisini değiştirmesi bunun açık kanıtıdır.
Kanûnî Sultan Süleyman, tahta çıktığı sırada Osmanlı Devleti dünyanin en zengin ve en güçlü devleti konumundaydı. Babasının ölümü ve kendisinin Padişah olması, "Arslan öldü, yerine kuzu geçti" diye düşünen Avrupalıları sevindiriyordu. Ancak Avrupalılar, çok geçmeden hayal kırıklığına ugradılar.
Büyük bir devlet adamı olan Kanûnî Sultan Süleyman aynı zamanda ünlü bir şairdi. Meşhur şiirlerinden birisi şudur:
"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır,
Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi".
Erkekçocukları: İkinci Selim, Bayezid, Abdullah, Murad, Mehmed, Mahmud, Cihangir, Mustafa
Kızçocukları: Mihrimah Sultan, Raziye Sultan
Saltanatı sonundaki Osmanlı sınırları
Osmanlı İmparatorluğu
Prenslikler veya Beylerbeylikleri
İşgal edilmiş toprakları
Dönemin Önemli Olayları
Yavuz Sultan Selim’in ölümü üzerine oğlu Şehzade Süleyman (I. Süleyman-Kanunî Sultan Süleyman) İstanbul’da tahta çıktı (30 Eylül).-1520Çorlu yakınlarında ölen Yavuz Sultan Selim’in cenazesi İstanbul’a getirilerek Fatih’te, daha sonra adına bir cami ve türbe yapılacak semte gömüldü.-1520Kanunî’ye karşı isyan eden Şam Valisi Canberdi Gazalî, üzerine gönderilen kuvvetler tarafından mağlûp edildi ve başı kesilerek İstanbul’a gönderildi (6 Şubat).-1521İstanbul Fatih semtinde Kanunî tarafından, babası Yavuz Sultan Selim adına yaptırılan Sultan Selim Camii’nin yapımına başlandı (17 Mayıs).-1521Kanunî Sultan Süleyman’ın Belgrad seferi, Böğürdelen Kalesi ve Belgrad’ın fethi (29 Ağustos).-1521Rodos üzerine bir sefere çıkan Kanunî Sultan Süleyman, Rodos’u fethetti (20 Aralık).-1522Kanunî Sultan Süleyman’ın babası Sultan Selim adına İstanbul Fatih semtinde yaptırdığı Sultan Selim Camii ve türbesinin inşaatı tamamlandı.-1522Rodos’u fethettikten sonra oradaki şövalyelerin adadan ayrılmasına izin veren Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul’a döndü.-1523Sadrazamlıktan emekliye ayrılan Pirî Mehmet Paşa’nın yerine Pargalı Makbul İbrahim Paşa getirildi (27 Haziran).-1523Yeni sadrazam Makbul İbrahim Paşa’nın rakibi olan ikinci vezir (Hain) Ahmet Paşa, Mısır Valiliğine tayin edildi (15 Temmuz).-1523Mısır’a vali olarak gönderilen ve sadrazam olmamasına içerleyen (Hain) Ahmet Paşa, Mısır’da isyan ederek sultanlığını ilan etti.-1524Sadrazam Makbul İbrahim Paşa ile Yavuz Sultan Selim’in kızı ne Kanunî’nin kız kardeşi Hatice Sultan, görkemli bir düğün töreni ile evlendi.-1524Geleceğin II. Selim’i Şehzade Selim, İstanbul’da doğdu (28 Mayıs).-1524Mısır’da isyan eden ve sultanlığını ilan eden (Hain) Ahmet Paşa, veziri olan Kadızade Mehmet Bey tarafından öldürüldü ve kesik başı İstanbul’a gönderildi.-1524Düzenlemeler yapmak için Mısır’a gönderilen Sadrazam Makbul İbrahim Paşa’yı azlettirmek için rakipleri tarafından çıkarılan Yeniçeri isyanı bastırıldı (25 Mart).-1525Mısır’a ıslahat amacıyla gönderilen Makbul İbrahim Paşa, beş aylık bir yolculuktan sonra büyük bir törenle Kahire’ye girdi. İbrahim Paşa karışıklıkları bastırıp hukuki ve idari reformlar yaptıktan sonra, Kanunî tarafından İstanbul’a çağrıldı (14 Haziran).-1525Fransa Kralı I. François’nın annesi, Kanunî Sultan Süleyman’a bir mektup göndererek Almanlara tutsak düşen oğlunu kurtarmak için kendisinden yardım istedi. Kanunî, verdiği cevapta, Fransa kralının kurtulması için çalışacağını birdirdi (6 Aralık).-1525Ünlü Osmanlı şeyhülîslamlarından Zembilli Ali Efendi, İstanbul’da öldü.-1525Kanunî Sultan Süleyman, Mohaç seferi için İstanbul’dan hareket etti.-1526Mohaç seferine katılan Osmanlı Tuna donanması, Belgrad önlerine geldi (10 Temmuz).-1526Tuna nehri üzerindeki Petervaradin Kalesi fethedildi (27 Temmuz).-1526Tuna nehri üzerindeki İllok (Ujlak) Kalesi fethedildi. Drava nehri üzerindeki Eszek (Osiyek) Kalesi ise teslim oldu (8 Ağustos).-1526Drava nehri üzerine ordunun geçmesi için bir köprü yapıldı. Beş günde kurulan köprü, ordunun geçişi sağlandıktan sonra yıkıldı (19-23 Ağustos).-1526Mohaç Meydan Savaşı Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlandı (29 Ağustos).-1526Kanunî Sultan Süleyman, Macaristan’ın başkenti Budin’e girdi (11 Eylül).-1526Budin’de on gün kalan Kanunî, Peşte’ye geçti (21 Eylül).-1526Tisa nehri üzerindeki Szegedin (Segedin) Kalesi işgal edildi (28 Eylül).-1526Baç (Bacs) Kalesi fethedildi (29 Eylül).-1526Macar soylularının bulunduğu Beçne (Becsne) kenti fethedildi. Macarlar, savunma sırasında Osmanlı ordusuna pek çok kayıp verdirdiler (7 Ekim).-1526Kanunî Sultan Süleyman, Osmanlı himayesinde kurdurduğu Macaristan Krallığının başına Erdel voyvodası Yanoş’u (Jan Zapolya) getirdi (16 Ekim).-1526Macaristan seferini bitiren Kanunî, İstanbul’a döndü (13 Kasım).-1526Anadolu isyanları.-1527Kalenderoğlu isyanı.-1527I.Viyana Kuşatması başladı (27 Eylül).-1529Avusturya, barış antlaşması isteğini ulaştırmak için elçilerini İstanbul’a gönderdi (17 Ekim).-1530İki ay süren Alman kuşatması altında kalan Budin kurtarıldı, Alman komutan savaş meydanından kaçtı (1530-1531).-1530Kanunî Sultan Süleyman, Alman seferine çıktı (25 Nisan).-1532Belgrad üzerinden harekete geçen Kanunî Sultan Süleyman, Tuna nehri çevresindeki pek çok kaleyi ele geçirdikten sonra, Kanije ve Guns kalelerini de fethetti.-1532Venedik donanması komutanı Andrea Doria, Osmanlı kıyılarına ilk kez saldırdı ve Mora Yarımadasındaki Koron Kalesi’ni ele geçirdi (21 Eylül).-1532Türk ordusuna Orta Avrupa kapılarını açan ve Türk donanmasına Akdeniz’de zaferler kazandıran eski veziriazam Pirî Mehmet Paşa öldü (13 Kasım).-1532Alman seferini tamamlayan Kanunî, İstanbul’a döndü (21 Kasım).-1532Alman seferinde Osmanlıların karşısına ordusu ile çıkamayan Avusturya Kralı Ferdinand’ın gönderdiği elçilerle, iki ülke arasında bir barış anlaşması imzalandı (22 Haziran).-1533Sadrazam İbrahim Paşa, Doğu seferine öncü kuvvet olarak çıktı (21 Ekim).-1533Barbaros Hayrettin Paşa, Cezayir’den İstanbul’a geldi ve Kanunî’ye bağlılığını bildirdi. Kanunî tarafından kendisine kaptan-ı deryalık görevi verildi (27 Ekim).-1533Kanunî Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Hatun öldü; kocası Yavuz Sultan Selim’in türbesi civarına defnedildi (19 Mart).-1534Mora sahilindeki Koron Kalesi ele geçirildi (2 Nisan).-1534Cezayir Beylerbeyi Barbaros Hayrettin Paşa’ya kaptan-ı deryalık unvanı verildi (6 Nisan).-1534Şeyhülîslâm Kemal Paşazade Ahmet Şemsettin Efendi (İbni-Kemal) öldü (16 Nisan).-1534Irakeyn Seferi’ne çıkan Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (11 Haziran).-1534Kanunî Sultan Süleyman, Bağdat’a girdi (28 Ekim).Barbaros Hayrettin Paşa, Tunus seferine çıktı (11 Ağustos); kalabalık müttefik donanması ile yaptığı savaşı kazanan Hayrettin Paşa, Tunus’u ele geçirdi (22 Ağustos)-1534Kanunî Sultan Süleyman, ikinci Azerbaycan seferi için Bağdat’tan hareket etti (1 Nisan).-1535İran Şahı Tahmasb’ın barış isteği kabul edilmedi (21 Haziran).-1535Osmanlı tarihinde Tebriz, üçüncü kez işgal edildi (30 Haziran); Kanunî, kendi döneminde ikinci defa Tebriz’e girdi (3 Temmuz).-1535Aynı zamanda İspanya kralı olan Almanya İmparatoru V. Karl, Tunus’a hücum edip Halk-ul-Vâd Kalesi’ni zaptetti; Tunus, İspanyolların eline geçti (15 Temmuz).-1535Kanunî, Tebriz üzerinden İran’a hareket etti (20 Temmuz). İran Şahı Tahmasb’ın kardeşi Sâm-Mirzâ, Osmanlı tarafına geçti (21 Temmuz). İran, barış isteğinde bulundu (3 Ağustos) ve Osmanlı ordusu Tebriz’e döndü (20 Ağustos).-1535Kanunî, Tebriz’den İstanbul’a hareket etti (27 Ağustos).-1535Fransızlarla “Kapitülâsyon Anlaşması” adıyla ilk imtiyazlı ticaret ve dostluk anlaşması imza edildi (18 Şubat).-1536Veziriazam Makbul İbrahim Paşa idam edildi; yerine Ayas Mehmet Paşa getirildi (15 Mart).-1536Barbaros Hayrettin Paşa, Güney İtalya sahillerine ve Minorka adasına çıkarak, bölge halkından 6000 kadar esirle geri döndü (18 Kasım).-1536Dalmaçya’da Klissa Kalesi ve Bozko, Beriszlo, Obrovaz gibi birkaç küçük kale daha işgal edildi (12 Mart).-1537Osmanlı donanması İtalya seferi için İstanbul’dan hareket etti (11 Mayıs).-1537Kofu Seferi (29 Ağustos).-1537Kanunî, İtalya’dan yola çıkıp (15 Eylül) İstanbul’a döndü (22 Kasım).-1537Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, Kiklad takımadalarını ele geçirdi.-1537Mısır Valisi Hadım Süleyman Paşa, Süveyş limanından hareketle Hint seferine çıktı (13 Haziran).-1538Sekizinci Seferi- Hümâyun: Kanunî, Boğdan seferi için İstanbul’dan hareket etti (8 Temmuz).-1538Barbaros Hayrettin Paşa, Girit akını sırasında Kerpe ve Kaşot adalarını ele geçirdi (13 Temmuz).-1538Hindistan seferine çıkan Hadım Süleyman Paşa, Aden’e ulaşıp Aden emirliğini zaptetti (27 Temmuz).-1538Osmanlı donanması Hindistan’a ulaştı ( 4 Eylül).-1538Kırım Hanı Sahip Giray, Osmanlı ordusuna katıldı (9 Eylül).-1538Boğdan’ın başkenti Suçava şehri fethedildi (15 Eylül).-1538Barbaros Hayrettin Paşa, Preveze Zaferi’ni kazandı (28 Eylül).-1538Hindistan seferinden dönen Hadım Süleyman Paşa, Yemen’de bir Türk vilâyeti kurduktan sonra Cidde limanına döndü (13 Mart).-1539Ayas Paşa’nın ölümü üzerine veziriazamlığa ikinci vezir Lütfi Paşa getirildi (13 Temmuz).-1539Osmanlı-Venedik Barış Antlaşması imzalandı (20 Ekim).-1540Veziriazam Lütfi Paşa azledilip yerine Hadım Süleyman Paşa getirildi.-1541Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul’dan hareketle Budin seferine çıktı (20 Haziran):-1541Istabur Zaferi (21-22 Ağustos): Alman ordularına karşı kazanılan bu zafer, Macaristan’ın Avusturya-Alman istilasından kurtulmasını sağlaması açısından çok önemlidir.-1541Budin ele geçirildi ve bütün Macar toprakları Osmanlı topraklarına katıldı (29 Ağustos).-1541Şair, Bektaşî dervişi Gül Baba öldü.-1541Kanunî Sultan Süleyman, Budin’den İstanbul’a hareket etti (28 Eylül).-1541Peşte Savaşı (24 Kasım).-1542Kanunî Sultan Süleyman, onuncu sefer-i hümayuna (Estergon Seferi) çıktı (23 Nisan).-1543Barbaros Hayrettin Paşa, İtalya sahillerindeki Messina ve Reggio kalelerini teslim aldı (20 Haziran).-1543Estergon Kalesi kuşatılıp (29 Temmuz) ele geçirildi (10 Ağustos).-1543Nice (Nis)’in fethi (20 Ağustos).-1543İstolni Belgrad Kalesi kuşatılıp (20 Ağustos) ele geçirildi ( 4 Eylül).-1543Kanunî sultan Süleyman’ın oğlu Manisa Valisi Şehzade Mehmet vefat etti (6 Kasım).-1543Kanunî, oğlunun cenaze törenine katılmak için İstanbul’a döndü ( 16 Kasım).-1543Şehzade Camii’nin yapımına başlandı (23 Mayıs).-1544Budin Beylerbeyi Mehmet Paşa, Macaristan’daki Avusturya kalelerini ele geçirmek için harekete geçti (23 Nisan).-1544Hadım Süleyman Paşa görevinden alınarak yerine Kanunî’nin kızı Mihrimah Sultan’ın kocası Damat Rüstem Paşa veziriazamlığa getirildi (28 Kasım).-1544Almanya İmparatoru V. Karl ve Avusturya Arşidükası I. Ferdinand’la 18 ay süreli barış antlaşması imzalandı (10 Kasım). Bu antlaşmada, Osmanlıların tespit ettiği sınırlar esas alındı ve Osmanlıların tüm istekleri kabul edildi.-1545Büyük Türk amirali Barbaros Hayrettin Paşa (Hızır Reis), 73 yaşında İstanbul’da öldü (4 Temmuz); Beşiktaş’ta Mimar Sinan’ın eseri olan türbesine defnedildi.-1546Kanunî Sultan Süleyman’ın torunu Şehzade Murat (III. Murat, II. Selim’in oğlu) dünyaya geldi (4 Temmuz).-1546Türk-Alman barış antlaşması imzalandı (19 Haziran). Antlaşma, Charles Quint tarafından tasdik edildi (1 Ağustos). İspanya :Krallığı, Papa ve Venedik Cumhuriyeti de antlaşmaya katılıp, antlaşma şartlarını kabul ettiler.-1547Yemen’in merkezi olan San’a Kalesi, Özdemir Paşa tarafından fethedildi (23 Ağustos).-1547İran Şahı I. Tahmasb’ın kardeşi Elkas Mirza, Türkiye’ye iltica etti.-1547Kanunî Sultan Süleyman, ikinci İran seferi için İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (29 Mart).-1548Şehzade Camii’nin yapımı tamamlandı.-1548Kanunî Sultan Süleyman, kış mevsimini geçirmek için Halep şehrine geldi (25 Kasım) ve bu tarihî beldede altı ay kadar ikâmet etti.-1548Kanunî Sultan Süleyman’ın kızı tarafından yaptırılan İstanbul Üsküdar’daki Mihrimahsultan Camii inşaatı tamamlandı.-1548Tortum Kalesi fethedildi (17 Eylül).-1549Kanunî Sultan Süleyman, İkinci İran seferi sonrası İstanbul’a döndü (21 Aralık).-1549Süleymaniye Camii’nin temel atma töreni yapıldı (13 Haziran).-1550Avusturyalılara karşı Macaristan Serdarlığına atanan Rumeli Beylerbeyi Sokullu Mehmet Paşa, orduyla beraber Belgrad’a hareket etti (10 Temmuz).-1551Turgut Reis komutasında 174 gemiden oluşan Osmanlı donanması, Malta’yı bombaladı. Gozzo adasını da tahrip edip yağmaladıktan sonra Trablusgarp’a hareket etti (14 Temmuz).-1551İran Şahı Tahmasb, Kanunî’nin İran seferine karşılık olarak Van gölünün kuzey ve kuzeybatısını baştanbaşa tahrip ederek binlerce insanı öldürdü (Ağustos).-1551Trablusgarp’ın fethi (15 Ağustos).-1551Erdel Seferi.-1551Segedin baskını, büyük bir Türk zaferiyle sonuçlandı (23-24 Şubat gecesi).-1552Pirî Reis, Hint deniz seferinde aşırı fırtına ve kürekçilerin kaçması nedeniyle başarılı olamadı (Nisan).-1552Veszprem Kalesi, Hadım Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından ele geçirildi (11 Nisan).-1552Tamışvar Kalesi kuşatıdı (28 Haziran); 26 Temmuz günü fethedildi.-1552Palast Savaşı (11 Ağustos).-1552Szolnok Savaşı (4 Eylül).-1552Eğri Savaşı (9 Eylül).-1552İstanbul’da imzalanan himaye anlaşması gereğince Fransızlar, Osmanlılara vereceği tazminata karşılık, donanmalarını Türklere rehin bıraktılar (1 Şubat).-1553Hint deniz seferinde başarılı olamayan Pirî Reis, Süveyş’e geldi.-1553Turgut Reis, Fransa’yı himaye maksadıyla Akdeniz seferine çıktı (15 Haziran).-1553On ikinci “Sefer-i Hümayun”: Nahcıvan seferine çıkan Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (28 Ağustos).-1553Osmanlı denizcisi ve haritacı Pirî Reis idam edildi.-1554Seydi Ali Reis, Basra donanmasıyla Hint Denizi’ne açıldı (2 Temmuz).-1554Ressam Melhicor Lorichs, Avusturya elçisi Busbecq’in heyetiyle birlikte İstanbul’a geldi (2 Ocak). İstanbul’da kaldığı dörtbuçuk yıl içinde İstanbul’da muhtelif görünümler çizdi.-1555Osmanlı-İran Barışı (29 Mayıs).-1555Barış antlaşması amacıyla Amasya’ya geldikleri halde ancak altı aylık bir ateşkes anlaşması yapabilen Avusturya elçiler, ülkelerine döndüler (2 Haziran).-1555Kanunî Sultan Süleyman, Amasya’dan İstanbul’a hareket etti (21 Haziran).-1555Kaptan-ı Derya Piyale Paşa ve Trablusgarp Valisi Turgut Paşa, Fransızların yardım isteği karşısında yeniden İtalya’ya sefere çıktı (26 Haziran). Riçe (Reggio) şehri ele geçirildi. Kışın yaklaşması yüzünden Osmanlı donanması İstanbul’a döndü.-1555Rumeli’de büyük bir isyan hareketi başladı. Osmanlı tahtında hak iddia eden ve kendisini, Kanunî’nin büyük oğlu olarak tanıtan Düzmece Mustafa adlı kişi yakalanarak idam edildi (31 Temmuz).-1555Veziriazam Kara Ahmet Paşa idam edilip yerine ikinci defa Rüstem Paşa getirildi (29 Eylül).-1555İstanbul’da kahve içilmeye başlandı.-1555Büyük Türk şairi Fuzuli öldü.-1556Ünlü hattat Ahmet Şemsettin Karahisari, 87 yaşında İstanbul’da öldü (17 Haziran).-1556Szigeth (Zigetvar) kuşatması kaldırıldı. (31 Temmuz).-1556Fransız haritacı, ressam ve yazar Nicolas de Nicolay, Fransız elçiliğinde görev yapmak üzere İstanbul’a geldi. Bu dönemden sonra çizdikleri 1567’de Lyon’da yayımlandı.-1556Süleymaniye Camii’nin yapımı tamamlanıp halka açıldı (7 Haziran).-1557Mayorka Seferi.-1558Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Şehzade Bayezid ve Selim’in saltanat kavgası, savaşa dönüştü (30 Mayıs).-1559Sad Çukuru Savaşı (7 Temmuz).-1559Avlonya seferi.-1559Osmanlı donanması, tarihteki en şanlı zaferlerinden birini daha kazandı (14 Mayıs).-1560Rüstem Paşa’nın ölümü üzerine veziriazamlığa Semiz Ali Paşa getirildi (10 Temmuz).-1561İran Şahı Tahmasb’a sığınan Şehzade Bayezid ve dört oğlu, Osmanlılardan gelen 500 bin altın ve çeşitli hediyeler karşılığı Kazvin’de idam edildi (25 Eylül).-1561Osmanlı-Avusturya Barış Antlaşması (1 Haziran).-1562İstanbul’da büyük bir sel felaketi yaşandı (20 Eylül).-1563Denizci, şair ve bilgin Seydi Ali Reis öldü.-1563Ressam, şair matematikçi Matrakçı Nasuh öldü (28 Nisan).-1564Turgut Paşa, Saint-Elme kuşatmasında, bir top mermisinin başına isabeti sonucu şehit oldu (17 Haziran).-1565Saint-Elme Kalesi fethedildi (23 Haziran).-1565Ünlü Osmanlı devlet adamı Sokullu Mehmet Paşa, Semiz Ali Paşa’nın vefatı üzerine veziriazamlığa getirildi (28 Haziran).-1565Malta kuşatması kaldırıldı (8 Eylül).-1565Cenevizlilerin elinde bulunan Sakız adası, Osmanlı topraklarına katıldı (14 Nisan).-1566Mimar Sinan’ın bir yapı şaheseri olan Büyükçekmece köprüsünün yapımına başlandı.-1566Zigetvar Seferi.-156646 yıllık saltanatı sırasında zaferden zafere koşmuş “Muhteşem” unvanıyla da anılan Kanunî Sultan Süleyman öldü (6-7 Eylül).-1566

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Osmanlı'da Ramazan nasıl olurdu?

Osmanlı dönemin'de ki Ramazan ayı yaşımını anlayabilmek için, öncelikle toplumsal durumu analiz etmemiz gerekir.  Peki Osmanlı'da ki toplum ne tür bir toplum idi? Osmanlı da halk arasında hoşgörü, saygı, ahlak, güzel davranışlar en üst boyuttaydı. Bu sebep ile örnek bir toplum yapısına sahip bir Devletti. Bu saygı çerçevesi içerisinde kurulmuş olan toplumsal durum nereden geliyor diye soranlarınız olmuştur. Bunun cevabı Türk adeti ve kültürü ile birlikte İslamın verdiği güzelliklere dayaniyor. Yani İslam adeta toplumda insanları birbirine bağlayan, saygı ve sevgiyi öğretip, daim eden bir alet halini almıştı. İslam zaten Rabbimizden bize gelen bir yaşam tarzıydı. Buna uyan bir toplum, ne güzel.bir tomplumdur... Osmanlı Halkının Ramazan ile kavuşması... Bu ahlaki boyutu da düzeyi de güçlü olan Osmanlı halkı Ramazanda nasıl  bir yaşam sürüyordu? İlk olarak toplum arasında olan güzellikler devam ediyordu ve diğer tarafta ise Ramazanı- Şerifin gelişi ile birlikte tüm gelenekler başl

Kudüs

Kudüs şehri ilk olarak Ofil Tepesinin Silvan Köyüne bakan kısmında kuruldu, tepede bir su pınarı vardı ve insanlar su ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlardı. Daha sonra bu tepeden Bizita Dağına ve Moriya tümseğine yerleştiler. Kudüs tarihteki en eski şehirlerdendir. Tarihçiler Kudüs’ün inşa ediliş tarihi için kesin bir şey söylememektedirler. Mescid-i Haram’dan 40 yıl sonra kurulmuştur. Tarihi kaynaklara göre Kudüs şehri kurulduğunda çölden ibaretti, ne vadi ne de dağlara rastlanıyordu. Milattan 3000 yıl önce, Şehre ilk hicreti Arap Kenâniler yaptı. Bu göçler Arap yarımadasının kuzeyine gerçekleşmiştir. Daha sonra Ürdün nehrinin batısına yerleşmişlerdir. Kudüs şehri göçler sonucunda genişledi ve Akdeniz’e kadar uzandı. Bölgenin adını Kenan yeri (Nehirden Denize kadar olan bölgede) koydular. Kenan bölgesin de Kenâniler bir şehir kurup adını Urşelim koydular, şehir merkezi haline getirdiler, vatan ve toprak sahibi oldular, bundan dolayı şehrin adı Yebus oldu. Bu bölgeye saldırılarda b

Kadinlar Günü Gercegi

8 Mart "Kadinlar Günü" 1910 yilinda ABD'de bir Fabrika da Kadinlarin daha rahat is imkanlari isteme arzularindan sonra, ilginc bir sekilde Fabrikanin yangina ugradigi ve yüzlerce kadinin hayatini kaybetmesi sonucu olusmustur... SIZCE BURADA NEYI KUTLUYORUZ? KADINLARIN HÜRRIYETINI MI YOKSA ONLARA KARSI YAPILAN KATLIAMI MI?? Bayanlarimizin TEK bir günü olmaz! Bize hergün Kadinlar günüdür, Sevgiyi, Saygiyi ve Hürriyeti yilda 1 degil 365 gün HAK ederler.