Ana içeriğe atla

Mehmed Vahdeddin

Sultan Mehmed Vahdeddin otuz altıncı ve son Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülistu Kadın Efendi'dir. 2 Şubat 1861 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, Sultan Mehmed Vahdeddin doğduğu yıl, annesi Gülistu Kadın Efendi de, o henüz çok küçükken vefat etmişlerdi. Çocuk denecek yaşlarda hem öksüz, hem yetim kalan Sultan Mehmed Vahdeddin, babası Sultan Abdülmecid'in kadınlarından Şayeste Kadın tarafından büyütüldü.
Sultan Abdülaziz'in saltanatı sırasında henüz bir çocuk olduğu için serbest yetişti. Eğitim ve öğrenimi ile ağabeyi Sultan İkinci Abdülhamid henüz padişah değilken bile yakından ilgilendi. Sultan İkinci Abdülhamid, saltanat yıllarında da bu tutumunu değiştirmedi, ona hep değer verdi ve onu korudu. Bu yüzden ağabeyinin saltanat yıllarında rahat bir hayat yaşadı.
Sultan Mehmed Vahdeddin, çok okurdu, okuduğunu iyi anlardı. Özellikle fıkha ait eserler ilgisini çekmişti. Kitabeti ve imlâsı düzgündü. Zekî bir insandı, fikirlerini kâğıt üstüne aktarmakta zorluk çekmezdi. Çok nazik bir insan olan Sultan Mehmed Vahdeddin, Viyana seyahati sırasında hem yanındakileri hem de yabancıları nezaketine hayran bırakmıştı. Az konuşur, daha çok dinlemeyi sever ve birisini dinlerken pür dikkat kesilirdi.
Sultan Mehmed Reşad, padişah olduğu zaman, yaş bakımından Sultan Mehmed Vahdeddin'den daha büyük olan Sultan Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzeddin veliaht idi. Yusuf İzzeddin'in ölümü üzerine veliahtlığa Sultan Mehmed Vahdeddin getirildi.
Veliaht olarak bulunduğu yıllarda, Birinci Dünya Savaşı çıktı. Savaş sırasında Osmanlı Devleti'nin veliahtı olarak Almanya'ya resmî bir gezi yaptı. Bu seyahatinde yanında Mustafa Kemal de bulunudu. Sultan Mehmed Reşad'ın ölümü üzerine, Sultan Altıncı Mehmed Vahdeddin sanı ile padişah oldu.
Saltanatı sonundaki Osmanlı sınırları
Osmanlı İmparatorluğu
Prenslikler veya Beylerbeylikleri
İşgal edilmiş toprakları
Dönemin Önemli Olayları
VI. Mehmet (Vahdettin) tahta çıktı (4 Temmuz).-1918Osmanlı tarihinin son kılıç alayı düzenlendi (31 Ağustos).-1918İngilizler Şam'a girdi (1 Ekim).-1918Sadrazam Talat Paşa istifa etti.İttihat ve Terakki Komitesi iş başından uzaklaştı (8 Ekim).-1918Eski harbiye nazırlarından Ahmet İzzet paşa sadrazam oldu (14 Ekim).-1918İngilizler, Halep'e girdi (27 Ekim).-1918Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı (30 Ekim).-1918İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimlerinden Talat,Enver ve Cemal Paşa ülkeden kaçtılar (3 Kasım).-1918Ahmet İzzet paşa Hükümeti istifa etti (8 Kasım).-1918Tevfik Paşa,ikinci kez sadrazam oldu (11 Kasım).-1918İtilâf devletleri donanması İstanbul'a geldi.Yıldırım Orduları Kumandanı Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geldi (13 Kasım).-1918Bakû, İngilizler tarafından işgal edildi (17 Kasım).-1918Padişah VI. Mehmet,işgallere çıkan Mebuslar Meclisi'ni kapattı (21 Aralık).-1918Sadrazam Tevfik Paşa görevinden istifa etti (12 Ocak). Ertesi gün, üçüncü kez sadrazamlığa getirildi.-1919İttihatçılar tevkif edilmeye başlandı (30 Ocak).-1919Rumeli'deki düşman orduları Başkumandanı General Franchet d'Esperey, gösterişli bir zafer olayı ile İstanbul'a girdi (8Şubat).-1919Ateşkes Antlaşması ihlâl edildi (15 Şubat).-1919Azgur kasabası ve Ahıska,Gürcü kuvvetleri tarafından işgal edildi( 1 Mart).-1919Gazi Ahmet Muhtar paşa öldü(21 Ocak).-1919Sadrazam Tevfik Paşa istifa etti.Ertesi gün Damat Ferit Paşa sadrazam oldu (3 Mart).-1919İttihatçılar tevkif edildi (10 Mart).-1919Boğazlıyan Kaymakamı ve Yozgat Mutasarrıf Vekili Kemal Bey haksız yere idam edildi (8 Nisan).-1919Yunan ordusu İzmir'e çıktı (15 Mayıs).-1919Sadrazam Damat Ferit Paşa istifa etti (15 Mayıs).-1919Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a hareket etti(16 Mayıs).-1919Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a çıktı.Damat Ferit Paşa,ikinci kez sadrazam oldu(19 Mayıs).-1919Şura-yı Saltanat toplandı (25 Mayıs).-1919İngilizler,Bekirağa Bölüğü'nde tutuklu bulunan İttihatçıları Maltaya götürdüler (27 mayıs).-1919Amasya Genelgesi yayımlandı (22 Haziran).-1919Kaçak İttihatçılar gıyaben idam cezasına çarptırıldılar (13 Temmuz).-1919Sadrazam Damat Ferit paşa istifa etti (20 Temmuz).-1919Damat Ferit Paşa üçüncü kez sadrazamlığa getirildi (21 Temmuz).-1919Erzurum Kongresi toplandı (23 Temmuz).-1919Sivas Kongresi toplandı (4 Eylül).-1919Kuva-yı İnzibatiye Kumandanı Ahmet Anzavur,Anadolu'daki Milli Kuvvetlere karşı mücadeleye başladı (21 Eylül).-1919İngilizler,Samsun ve Merzifon'dan çekildiler (27 Eylül).-1919Eski Harbiye nazırlarından Ali Rıza paşa sadrazam oldu (2 Ekim).-1919Amasya Görüşmesi yapıldı (20 Ekim).-1919Temsil Heyeti ve Mustafa Kemal Paşa, Ankara'ya geldi (27 Aralık).-1919Son Osmanlı Mebuslar Meclisi açıldı (12 Ocak).-1920Misak-ı Millî kabul edildi (28 Ocak).-1920Fransızlar, Maraş'tan çekildiler (11 Şubat).-1920Sadrazam Ali Rıza Paşa istifa etti (3 Mart).-1920Bahriye Nazırı salih Paşa sadrazam oldu (8 Mart).-1920İstanbul, İtilâf Devletleri tafafından resmen işgal edildi (16 Mart).-1920İngilizler, Eskişehir ve Afyonkarahisar'dan çekiler (17 Mart).-1920Sadrazam Salih Paşa istifa etti (2 Nisan).-1920Damat Ferit Paşa dördüncü kez sadrazam oldu (5 Nisan).-1920Fransızlar Urfa'dan çekildiler (10 Nisan).-1920Mebuslar Meclisi dağıtıldı (11 Nisan).-1920Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldı (23 Nisan).-1920Zonguldak, Fransızlar tarafından işgal edildi (18 Haziran).-1920Alaşehir, Yunanlılar tarafından işgal edildi (24 Haziran).-1920İngilizler Mudanya ve Bandırma'ya asker çıkardılar (26 Haziran).-1920Balıkesir, Yunanlılar tarafından işgal edildi (30 Haziran).-1920Edremit, Yunanlılar tarafından işgal edildi (1 Temmuz).-1920Bandırma, Kirmasti, Mudanya, Gönen ve Karacabey, Yunanlılar tarafından işgal edildi (2 Temmuz).-1920İzmit, İngilizler tarafından işgal edildi (6 Temmuz).-1920Bursa, Yunanlılar tarafından işgal edildi (8 Temmuz).-1920Bir Ermeni Alayı, Adana'ya girdi (10 Temmuz).-1920Tekirdağ, Yunanlılar tarafından işgal edildi (20 Temmuz).-1920Lüleburgaz, Yunanlılar tarafından işgal edildi. Galip devletler tarafından teklif edilen Sevr Antlaşması'nın esasları, Saltanat Şûrası tarafından kabul edildi (22 Temmuz).-1920Edirne, Yunanlılar tarafından işgal edildi (25 Temmuz).-1920Kırklareli, Yunanlılar tarafından işgal edildi (26 Temmuz).-1920Damat Ferit Paşa beşinci kez sadrazam oldu (31 Temmuz).-1920Sevr Antlaşmas imzalandı (10 Ağustos).-1920Uşak, Yunanlılar tarafından işgal edildi (29 Ağustos).-1920Sadrazam Damat Ferit Paşa istifa etti (17 Ekim).-1920Tevfik Paşa, dördüncü kez sadrazam oldu (21 Ekim).-1920I. İnönü Savaşı kazanıldı (10 Ocak).-1921Londra konferansı toplandı (21 Şubat).-1921Eski sadrazam Talat Paşa, Berlin'de bir Ermeni tarafından öldürüldü (15 Mart).-1921İzmit, Yunanlılar tarafından işgal edildi (28 Nisan).-1921Afyonkarahisar Yunanlılar tarafından işgal edildi (13 Temmuz).-1921Eskişehir, Yunanlılar tarafından işgal edildi (19 Temmuz).-1921Sakarya meyda Savaşı kazanıldı (13 Eylül).-1921Eski sadrazam Mısırlı Sait Halim Paşa, Roma'da bir Ermeni komitacı tarafından öldürüldü (6 Aralık).-1921Averof zırhlısı, Samsun'u bombaladı (7 Haziran).-1922Eski Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa, Tacikistan'da Bolşeviklerle savaşırken öldü (21 Temmuz).-1922Büyük Taarruz başladı (26 Ağustos).-1922Afyonkarahisar kurtarıldı (27 Ağustos).-1922Başkumandanlık Meydan Savaşı kazanıldı (30 Ağustos).-1922Türk ordusu İzmir'e girdi (9 Eylül).-1922Batı Anadolu, Yunanlılardan tamamen temizlendi (18 Eylül).-1922Damat Ferit Paşa, ülkeden kaçtı (22 Eylül).-1922Mudanya Ateşkes Antlaşmas imzalandı (11 Ekim).-1922Ankara Hükûmeti olağanüstü temsilcisi Refet Paşa İstanbul'a geldi (19 Ekim).-1922Saltanat kaldırıldı (1 Kasım).-1922Son Osmanlı sadrazamı Tevfik paşa istifa etti (4 Kasım).-1922VI. Mehmet Vahdettin, halife sıfatıyla son Cuma selâmlığına katıldı (10 Kasım).-1922Son Osmanlı Padişahı VI. Mehmet Vahdettin, ülkeyi terk etti (17 Kasım).-1922

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Osmanlı'da Ramazan nasıl olurdu?

Osmanlı dönemin'de ki Ramazan ayı yaşımını anlayabilmek için, öncelikle toplumsal durumu analiz etmemiz gerekir.  Peki Osmanlı'da ki toplum ne tür bir toplum idi? Osmanlı da halk arasında hoşgörü, saygı, ahlak, güzel davranışlar en üst boyuttaydı. Bu sebep ile örnek bir toplum yapısına sahip bir Devletti. Bu saygı çerçevesi içerisinde kurulmuş olan toplumsal durum nereden geliyor diye soranlarınız olmuştur. Bunun cevabı Türk adeti ve kültürü ile birlikte İslamın verdiği güzelliklere dayaniyor. Yani İslam adeta toplumda insanları birbirine bağlayan, saygı ve sevgiyi öğretip, daim eden bir alet halini almıştı. İslam zaten Rabbimizden bize gelen bir yaşam tarzıydı. Buna uyan bir toplum, ne güzel.bir tomplumdur... Osmanlı Halkının Ramazan ile kavuşması... Bu ahlaki boyutu da düzeyi de güçlü olan Osmanlı halkı Ramazanda nasıl  bir yaşam sürüyordu? İlk olarak toplum arasında olan güzellikler devam ediyordu ve diğer tarafta ise Ramazanı- Şerifin gelişi ile birlikte tüm gelenekler başl

Kudüs

Kudüs şehri ilk olarak Ofil Tepesinin Silvan Köyüne bakan kısmında kuruldu, tepede bir su pınarı vardı ve insanlar su ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlardı. Daha sonra bu tepeden Bizita Dağına ve Moriya tümseğine yerleştiler. Kudüs tarihteki en eski şehirlerdendir. Tarihçiler Kudüs’ün inşa ediliş tarihi için kesin bir şey söylememektedirler. Mescid-i Haram’dan 40 yıl sonra kurulmuştur. Tarihi kaynaklara göre Kudüs şehri kurulduğunda çölden ibaretti, ne vadi ne de dağlara rastlanıyordu. Milattan 3000 yıl önce, Şehre ilk hicreti Arap Kenâniler yaptı. Bu göçler Arap yarımadasının kuzeyine gerçekleşmiştir. Daha sonra Ürdün nehrinin batısına yerleşmişlerdir. Kudüs şehri göçler sonucunda genişledi ve Akdeniz’e kadar uzandı. Bölgenin adını Kenan yeri (Nehirden Denize kadar olan bölgede) koydular. Kenan bölgesin de Kenâniler bir şehir kurup adını Urşelim koydular, şehir merkezi haline getirdiler, vatan ve toprak sahibi oldular, bundan dolayı şehrin adı Yebus oldu. Bu bölgeye saldırılarda b

Kadinlar Günü Gercegi

8 Mart "Kadinlar Günü" 1910 yilinda ABD'de bir Fabrika da Kadinlarin daha rahat is imkanlari isteme arzularindan sonra, ilginc bir sekilde Fabrikanin yangina ugradigi ve yüzlerce kadinin hayatini kaybetmesi sonucu olusmustur... SIZCE BURADA NEYI KUTLUYORUZ? KADINLARIN HÜRRIYETINI MI YOKSA ONLARA KARSI YAPILAN KATLIAMI MI?? Bayanlarimizin TEK bir günü olmaz! Bize hergün Kadinlar günüdür, Sevgiyi, Saygiyi ve Hürriyeti yilda 1 degil 365 gün HAK ederler.