Ana içeriğe atla

Yayınlar

Aralık, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kudüs

Kudüs şehri ilk olarak Ofil Tepesinin Silvan Köyüne bakan kısmında kuruldu, tepede bir su pınarı vardı ve insanlar su ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlardı. Daha sonra bu tepeden Bizita Dağına ve Moriya tümseğine yerleştiler. Kudüs tarihteki en eski şehirlerdendir. Tarihçiler Kudüs’ün inşa ediliş tarihi için kesin bir şey söylememektedirler. Mescid-i Haram’dan 40 yıl sonra kurulmuştur. Tarihi kaynaklara göre Kudüs şehri kurulduğunda çölden ibaretti, ne vadi ne de dağlara rastlanıyordu. Milattan 3000 yıl önce, Şehre ilk hicreti Arap Kenâniler yaptı. Bu göçler Arap yarımadasının kuzeyine gerçekleşmiştir. Daha sonra Ürdün nehrinin batısına yerleşmişlerdir. Kudüs şehri göçler sonucunda genişledi ve Akdeniz’e kadar uzandı. Bölgenin adını Kenan yeri (Nehirden Denize kadar olan bölgede) koydular. Kenan bölgesin de Kenâniler bir şehir kurup adını Urşelim koydular, şehir merkezi haline getirdiler, vatan ve toprak sahibi oldular, bundan dolayı şehrin adı Yebus oldu. Bu bölgeye saldırılarda b

Selehaddin Eyyübi

1138 yılında Tikrit’te doğdu. Babası Necmeddin Eyyub, Selçuklu emiri İmadeddin Zengi’nin hizmetinde idi. Annesi Selçukluların Harim emiri Şihabeddin Mahmud ibn Tokuş el-Harimi'nin kızkardeşidir. Hıttin Savaşı'yla 2 Ekim 1187 tarihinde Kudüs'ü Haçlılar'ın elinden aldı. Kudüs’te 88 yıl süren hıristiyan egemenliğine son verdi. Bölgede yaşanan katliamları durdurdu. Hıristiyanların düzenledikleri III. Haçlı Seferi'ni etkisiz hale getirdi. En güçlü olduğu dönemde Mısır, Suriye, Irak, Hicaz ve Yemen etkisi altına aldı. Irak'taki Selahaddin şehri ve Selahaddin Kartalı da onun adını taşımaktadır. 4 Mart 1193 tarihinde Şam’da vefat etti. Mezarı Emeviye Camii haziresindedir

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı!

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayındaki İsrail ziyareti sırasında Kudüs'teki ağlama duvarına da gitmişti! ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıdı ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını açıkladı. Donald Trump bu adımı "gecikmiş bir karar" olarak nitelendirdi ve "Sorunlarımızı başarısız olmuş stratejileri yineleyerek aşamayız" dedi. "Kudüs sadece üç büyük dinin kalbi değildir" diye konuşan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı zamanda dünyanın en başarılı demokrasilerinden birisinin de merkezidir. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanların birlikte barış içinde yaşayıp özgürce ibadet ettiği bir yerdir." Trump aynı zamanda "Bu adımımız Orta Doğu barış süreci konusundaki kararlılığımızdan bir geri adım değildir" dedi.

Piri Reis

Türk ve Dünya tarihinde çok önemli bir rol alan kişilerdendir. Piri Reis, Osmanlı Tarihinde, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış olan büyük bir denizci idi. Dünya haritasını Anadolu toprak ve denizlerini hiç terk etmeden, doğru bir şekilde çizdiği bilinir. Piri Reis küçük yaşlarda amcası Kemal Reis'in yanında denizciliğe başlamıştır ve bu şekilde Osmanlı denizlerinde dünyaya korku salacak bir seviyeye ulaşacak kadar ilerlemiştir. Ayrıca Piri Reis, "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabı ile dünyaya ün salmış ve bu şekilde tanınmıştır... 1554 yılında Kanuni Sultan Süleymanın fermanı ile İdam edilmiştir. Bunun sebebi ise başarısız bir donanmaya dayaniyor.

Mimar Sinan'ın Mektubu

Birkaç yıl önce, Süleymaniye Camii`nin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anlaşıl dı. Eğer çözüm bulunamazsa, koca cami kısa bir zaman içinde yıkılacakmış. Caminin bütün taşıyıcı yükü kemerlerindeymiş. Bu kemerlerin ortalarında bulunan kilit taşları zamanla aşın mış. Ama elde yazılı bir proje olmadığı için nasıl değiştirileceği bilinmiyordu. Hemen Türkiye` nin en yetkin mühendis ve mimarlarından oluşan bir heyet oluşturuldu. Ortaya bir sürü fikir atıldı. Her kafadan bir ses çıktı ama sonuç alınamadı. Tartışmalar sürerken caminin içinde büyük bir karmaşa sürüyordu. Ülkenin çeşitli bilim kuruluşlarından bir sürü mimar, mühendis kemerleri inceliyordu. Bu adamlardan biri ortalarda dolanırken, kazara, gizli bir bölme buldu. Bölmede, üzerinde eski yazı olan bir not vardı. Uzmanlara inceletilen kağıdın orijinal olduğu belgelendi. Bu kağıt parçası bizzat Mimar Sinan`ın imzasını taşıyan bir mektuptu. Mektupta yazılanlar tercüme ettirilince ortaya şöyle bir metin çıktı: "Bu not

Metehan

Metehan, Hun İmparatorluğu’nun kurucusu Teoman’ın oğludur. Tarihte Asya milletlerini tek çatı altında toplayan ilk hükümdardır. Çin Seddi'ni aşabilen ilk Türk hükümdar olan Metehan, hükümdarlığı süresince Büyük Okyanus’tan Hazar’a, Keşmir’den Kuzey Sibirya’ya kadar bütün Asya’nın hâkimi olmuştur. Osmanlı tarihçileri tarafından Oğuz Han olarak adlandırılan Metehan Osmanlıların da kökeni olan oğuz boylarındandır. Metehan’ın doğduğu yer tam olarak bilinmemektedir, fakat MÖ 209 yılında tahta geçtiği, 35 yıl boyunca imparatorluğunun başında kaldığı ve MÖ 174 yılında vefat ettiği bilinmektedir.

Ertugrul Gazi

Ertugrul Gazi adiyla taninan meshur KAHRAMAN, Osmanli Devletinin Kurucusu olan Osman Gazinin Babasidir. Ertugrul Gazi, Halime Sultan ile evlenmistir. Ayrica Savci Bey ve Gündüz Alp adlarinda 2 oglullari daha vardi. Kardesleri ise Sungur Tekin, Gündogdu ve Dündar`dirlar. Osmanli Devletinin kurulusu icin ana temelleri kurmus olan bu isim, ciddi bir mücadele ile hem Mogollari, hemde Bizanslari Anadolu topraklarindan uzak tutmustur.