Birinci Ahmed

Sultan Birinci Ahmed, 18 Nisan 1590 günü, Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dir. Iyi bir tahsil gördü. Arapça ve Farsça'yi mükemmel derecede ögrenmisti. Ok atmak, kiliç kullanmak, ata binmek gibi savas ve askerlik alanlarinda çok usta olan Sultan Birinci Ahmed, ava ve cirit oyununa çok düşkündü. Çok sade giyinirdi. Babası Sultan Üçüncü Mehmed'in vefati üzerine 21 Aralik 1603'te, Eyüb Sultan'da kiliç kusanarak tahta geçti.
Sultan Birinci Ahmed, Kanûnî Sultan Süleyman'dan sonraki Padişahlar içinde devlet isleriyle yogun sekilde ugrasan ilk Padişahti. Çocuk denecek yaslarda bile mükemmel kararlar alirdi. Daima ilim ve irfan sahibi büyük kisilerle birlikte olur ve onlara akil danisirdi.
Sultan Birinci Ahmed'in hayatinda on dört sayisinin önemli bir yeri vardir. Çünkü, on dört yasinda Padişah olmus, on dört yil saltanat sürmüs ve Osmanlı Padişahlarinin on dördüncüsüdür. Dindar bir Padişah olan Sultan Birinci Ahmed'in Hz.Muhammed'e olan bagliligi o kadar ilerledi ki, onun ayak izlerinin resmi içine bir siir yazmis ve o siiri kavugunda ölünceye kadar tasimistir. O siir sudur:
"N'ola tâcim gibi basimda götürsem dâim
Kadem-i resmini ol Hazreti Sâh-i Resûlün
Gül-i gülzâri nübüvvet, o kadem sahibidir
Ahmeda durma yüzün sür kademine ol gülün"
Sultan Birinci Ahmed, yakalandigi tifüs hastaligindan kurtulamayarak 21 Kasim'i 22 Kasim'a baglayan gece 1617 yılında yirmi seKız yasinda vefat etti.
Erkekçocukları: Ikinci Osman, Dördüncü Murad, Sultan Ibrahim, Bayezid, Süleyman, Kasim, Mehmed, Hasan, Selim, Hanzâde, Ubeyde,
Kızçocukları: Gevherhan Sultan, Ayse Sultan, Fatma Sultan, Atike Sultan
Saltanatı sonundaki Osmanlı sınırları
Osmanlı İmparatorluğu
Prenslikler veya Beylerbeylikleri
İşgal edilmiş toprakları
Dönemin Önemli Olayları
14.Osmanlı Padişahı I. Ahmet,14 yaşında tahta çıktı (21 Aralık).-1603I. Ahmet, cülusundan 33 gün sonra Topkapı Sarayı’nda sünnet oldu (23 Ocak).-1604Veziriazam Malkoç Ali Paşa, Garp Kumandanlığına (2 Şubat), Cağaloğlu Sinan Paşa da Şark Kumandanlığına getirildi (5 Şubat).-1604Erivan Kalesi, Safevilere teslim edildi (8 Haziran).-1604Veziriazam ve Garp Kumandanı Malkoç Ali Paşa, Belgrad’daki konağında öldü (26 Temmuz).-1604Belgrad’dan Budin’e hareket eden Lala Mehmet Paşa, Peşte Kalesi’ni ele geçirdi (25 Eylül).-1604Estergon Kalesi kuşatıldı (18 Ekim).-1604III. Murat’ın karısı, III. Mehmet’in annesi Safiye Sultan öldü.-1605Veziriazam Lala Mehmet Paşa, İstanbul’dan Belgrad’a hareket etti (21 Mayıs).-1605Estergon Kalesi kuşatıldı. Ciğerdelen Kalesi işgal edildi (29 Ağustos).-1605Vişgrad Kalesi teslim alındı (8 Eylül).-1605Cağaloğlu Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, doğuda Urmiye Gölü (Tebriz Gölü) civarında İran ordusuna yenildi (9 Eylül).-1605Batı cephesinde Tepedelen Kalesi ele geçirildi (19 Eylül).-1605Estergon Kalesinin fethi (3 Ekim).-1605Şair Bağdatlı Ruhî öldü.-1605Avusturya üzerine yapılan seferde İstirya’ya girildi. Koermend ve Steinamanger şehirleri zaptedilip birçok esir ve ganimetle dönüldü (18 Ekim).-1605Doğu kumandanı Cağaloğlu Yusuf Sinan Paşa öldü (2 Kasım).-1605İlk tütün ithali yapıldı.Türkiye’ye İngiliz gemicileri tarafından tütün getirildi ve tütün tiryakiliği hızla yayıldı.-1605İkinci Estergon Fatihi olarak İstanbul’a dönen Lala Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine veziriazamlığa Derviş Mehmet Paşa getirildi (21 Haziran).-1606Peygamberle ilgili “Hilye’’siyle tanınan şair Hakanî Mehmet Bey öldü.-1606Canbulatoğlu Ali Bey’in ortaya çıkışıyla Anadolu’da Celâlî isyanları giderek yayıldı (19 Eylül).-1606Derviş Paşa’nın idamı üzerine, veziriazamlığa Kuyucu Murat Paşa getirildi (11 Kasım).-1606Sadrazam Kuyucu Murat Paşa, Celâlî isyanlarını bastırmak için Anadolu’ya geçti (15 Haziran).-1607Oruçovası Zaferi (23 Ekim).-1607Kilis (30 Ekim), Halep (9 Kasım) şehirleri işgal edilip Halep Kalesi Teslim alındı (13 Kasım). Celâlî isyanları bastırıldı.-1607Kırım Hanı II. Gazi Giray öldü.-1608Kuyucu Murat Paşa, asi Kalenderoğlu’nu Alaçayır’da bozguna uğrattı (5 Ağustos).-1608Sadrazam Kuyucu Murat Paşa, İstanbul’a döndü (18 Aralık).-1608Veziriazam Kuyucu Murat Paşa, Acem seferi bahanesiyle Üsküdar’a geçip Celâlîlikle suçlanan Anadolu’daki on binlerce Türkü idam ettirdi (15 Haziran).-1609Sultanahmet Camii (Mavi Cami)‘nin temeli atıldı (8 Eylül).-1609Osmanlı ve İran orduları Acıçay’da karşılaştılar (11 Ekim). Daha sonra her iki ordu, bilinmeyen bir nedenle savaşmadan geri çekildi (16 Ekim).-1610Kuyucu Murat Paşa 90 yaşında öldü (5 Ağustos).-1611Veziriazamlığa Diyarbakır Beylerbeyi Nasuh Paşa getirildi (22 Ağustos).-1611I. Ahmet’in oğlu Şehzade Murat (IV. Murat) dünyaya geldi (27Temmuz).-1612Osmanlılarla İran arasında Nasuh Paşa Antlaşması imzalandı (20 Kasım).-1612Osmanlı sınırları içinde içki yasağı kondu (Temmuz-Ağustos).-1613İstanbul Hasköy’deki Tersane Kasrı inşa edildi.-1613Kaptan-ı Derya Halil Paşa, büyük bir donanmayla Akdeniz’de sefere çıktı (13 Mayıs).-161445 gemiden oluşan Osmanlı donanması Malta’da karaya asker çıkardı ve sahil boylarındaki köy ve kasabaları tahrip edip Trablusgarp’a hareket etti (6 Temmuz).-1614Nasuh Paşa’nın idamı üzerine “öküz’’lâkabıyla tanınan Kara Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (17 Ekim).-1614Veziriazam Kara Mehmet Paşa, İran seferine çıkmak üzere İstanbul’dan Üsküdar’a geçti (22 Mayıs).-1615I. Ahmet’in en küçük oğlu Şehzade İbrahim dünyaya geldi (5 Kasım).-1615Bosna Valisi İskender Paşa’ya, Boğdan seferinde gösterdiği başarı nedeniyle vezirlik rütbesi verildi (17 Nisan).-1616Erivan Kalesi kuşatıldı (11 Eylül). 55 gün süren kuşatma, şiddetli soğuk nedeniyle kaldırıldı (5 Kasım).-1616Azledilen Kara Mehmet Paşa’nın yerine Kaptan-ı Derya Halil Paşa sadrazamlığa getirildi (17 Kasım).-1616Sultanahmet Camii’nin yapımı tamamlandı (9 Haziran).-1617Lehistan ile barış anlaşması yenilendi (27 Eylül).-161714. Osmanlı padişahı I. Ahmet 28 yaşında öldü (21-22 Kasım).-1617

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Mail ile sitemizi takip et...