Ana içeriğe atla

İkinci Mahmud

Sultan İkinci Mahmud, 20 Temmuz 1785 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan'dır. Orta boylu, geniş omuzlu, beyaz sakallı, zarif ve sevimli yüzlüydü. Diğer Osmanlı padişahları gibi kuvvetli bir tahsil gördü. Öğrenimi ile, Sultan Üçüncü Selim, padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştu.
Cesur, temkinli, sabırlı ve azimli bir kişiliğe sahip olan Sultan İkinci Mahmud, Alemdar Mustafa Olayı sonrasında, 28 Temmuz 1808 tarihinde tahta çıktığında yirmi üç yaşındaydı. Zekî ve bilgili bir insan olan Sultan İkinci Mahmud, Avrupa'daki yenileşme hareketlerini benimsemişti. Adalet işlerine gereken önemi verdi, yeni kanun ve tüzükler hazırlattı ve bu sebeple kendisine "Adlî" ünvanı verildi.
Şiiri, edebiyatı ve bilimi seven, halk arasında dolaşmayı ve onların dertlerini dinlemeyi gerekli gören Sultan İkinci Mahmud, Osmanlı Devleti'ni gerek sosyal bakımdan, gerekse uygarlık açısından ileri bir ülke yapmaya çalıştı. Sultan İkinci Mahmud, yakalandığı verem hastalığından kurtulamayarak, 1 Temmuz 1839 günü, dinlenmek için gittiği kardeşi Esma Sultan'ın Çamlıca'daki köşkünde, elli dört yaşında vefat etti. Büyük bir cenaze töreni ile halkın gözyaşları arasında Divan Yolu'ndaki türbesine defnedildi.
Erkek çocukları: Abdülmecid, Abdülaziz, dört tane Ahmed isimli Şehzade, Bayezid, Abdülhamit, Süleyman, Mehmed, Murad, Nizameddin, Mehmed, Abdullah, Osman
Kız çocukları: Emine Sultan, Hamide Sultan, Hayriye Sultan, Şah Sultan, Saliha Sultan, Ayşe Sultan, Atike Sultan, Fatma Sultan, Münire Sultan, Fatma Sultan, Mihrimah Sultan, Adile Sultan.
Saltanatı sonundaki Osmanlı sınırları
Osmanlı İmparatorluğu
Prenslikler veya Beylerbeylikleri
İşgal edilmiş toprakları
Dönemin Önemli Olayları
II.Mahmut tahta çıktı.Alemdar Mustafa Paşa veziriazam oldu (28 Temmuz).-1808III.Selim’in cenazesi kaldırıldı (29 Temmuz).-1808Sened-i ittifak imzalandı (29 Eylül).-1808Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu (14 Ekim).-1808Alemdar Mustafa Paşa öldürüldü (15 Kasım).-1808IV. Mustafa idam edildi (16 Kasım).-1808Sekban-ı Cedit Ocağı kapatıldı (18 Kasım).-1808Sadaret Kaymakamı Memiş Paşa veziriazam oldu (22 Kasım).-1808Veziriazam Memiş Paşa görevden alındı, yerine Kör Yusuf Ziya Paşa getirildi (1 Ocak).-1809Kale-i Sultaniye Barışı imzalandı (5 Ocak).-1809Ruslara karşı Tatariçe Zaferi kazanıldı (24 Ekim).-1809Cihad-ı ekber ilan edildi (25 Haziran).-1810Rus ordusu Şumnu’da yenilgiye uğratıldı (4 Ağustos).-1810Rusçuk ve Yerköyü kaleleri, Ruslara teslim oldu (27 Eylül).-1810İstanbul Topkapı Sarayı yakınındaki Alay Köşkü’nün onarımı tamalandı.-1810Divan şairi Enderunlu Fazıl öldü.-1810Veziriazam Kör Yusuf Paşa görevden alındı, yerine Lâz Ahmet Paşa getirildi (10 Nisan).-1811Veziriazam Lâz Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu,Yergöğü Savaşı’nda Ruslara yenildi.-1811Sirozi İsmail Bey komutasındaki Osmanlı ordusu, Kalafat Savaşı’nda Rusları yenilgiye uğrattı.-1811Bükreş antlaşması imzalandı (28 Mayıs).-1812Veziriazam Lâz Ahmet Paşa görevden alındı, yerine Hurşit Ahmet Paşa getirildi (5 Eylül).-1812Medine, Vehhabilerden geri alındı (2 Aralık).-1812Hicaz, Vehhabilerden temizlendi ve Mekke geri alındı (23 Ocak).-1813Sırp isyanı bastırıldı.Kara Yorgi,Avusturya’ya kaçtı (2 Ekim).-1813Veziriazam Hurşit Ahmet Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (1 Nisan).-1815Veziriazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Bursa Mutasarrıfı Derviş Mehmet Paşa getirildi (5 Ocak).-1818Deriyye fethedildi (26 Eylül).-1818Mütercim Âsım Efendi öldü (27 Kasım).-1819Veziriazam Derviş Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Bursa ve Kocaeli Mutasarrıfı Seyyid Ali Paşa getirildi (5 Ocak).-1820Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa isyan etti (20 Ağustos).-1820Yunan isyanı başladı (12 Şubat).-1821Veziriazam Seyyid Ali Paşa görevden alındı, yerine Çirmen Mutasarrıfı Benderli Ali Paşa getirildi (28 Mart).-1821Veziriazam Benderli Ali Paşa görevden alındı, yerine sadaret Kaymakamı Hacı Salih Paşa getirildi (30 Nisan).-1821Osmanlı-İran (Kaçar) Savaşı başladı (15 Kasım).-1821Yunanistan, bağımsızlığını ilan etti (13 Ocak).-1822Sakız adasında isyan çıktı (23 Mart).-1822Veziriazam Hacı Salih Paşa görevden alındı, yerine İstanbul Boğazı Muhafızı Hamdullah Paşa getirildi (10 Kasım).-1822Yanya Mutasarrıfı Tepedelenli Ali Paşa öldürüldü.-1822Veziriazam Hamdullah Paşa görevden alındı, yerine Silâhtar Ali Paşa getirildi (10 Mart).-1823Sultan Abdülmecit doğdu (25 Nisan).-1823Veziriazam Silâhtar Ali Paşa görevden alındı, yerine Bursa ve Kocaeli Mutasarrıfı Mehmet Sait Galip Paşa getirildi (13 Aralık).-1823İbrahim Paşa Mora valisi oldu (1 Nisan).-1824Veziriazam Mehmet Sait Galip Paşa görevden alındı, yerine Silistre Valisi Benderli Mehmet Selim Sırrı Paşa getirildi (14 Eylül).-1824Vidin Valisi Mehmet Reşit Paşa, Rumeli Beylerbeyi oldu (13 Kasım).-1824Divan şairi Enderunlu Vasıf öldü.-1824İbrahim Paşa ordusu Mora’ya çıktı (24 Şubat).-1825Nusretiye Camii ibadete açıldı (8 Nisan).-1826Yeniçeri Ocağı kaldırıldı (15 Haziran).-1826İstanbul Hocapaşa’da yangın çıktı (2 Ağustos).-1826Tarihçi Şanizade Mehmet Ataullah Efendi öldü.-1826Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruldu.-1826Osmanlı imparatorluğu ile Rusya arasında Akkerman Barışı imzalandı (7 Ekim).-1826İlk tıp okulu açıldı (14 Mart).-1827Osmanlı ordusu Atina’ya girdi (5 Haziran).-1827Osmanlı ve Mısır donanmaları Navarin’de yakıldı (20 Ekim).-1827Buharla çalışan ilk gemi satın alındı. Buharla çalıştığı için Buğu Gemisi denen bu gemiyle II.Mahmut, Rodos’a gidip gelmiştir.-1827Osmanlı-Rus savaşı başladı (26 Nisan).-1828Veziriazam Benderli Selim Paşa görevden alındı, yerine Kaptan-ı Derya Darendeli İzzet Mehmet Paşa getirildi (24 Ekim).-1828Veziriazam Darendeli İzzet Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Rumeli Valisi ve İnebahtı Muhafızı Reşit Mehmet Paşa getirildi (28 Ocak).-1829Kıyafet Nizamnamesi yayımlandı (3 Mart).-1829Yunan Devleti kuruldu (15 Ağustos).-1829Edirne antlaşması imzalandı (14 Eylül).-1829Uzun Mehmet, Zonguldak’ta maden kömürünü buldu (18 Aralık).-1829Divan şairi Keçecizade İzzet Molla öldü.-1829Sultan Abdülaziz doğdu (8 Şubat).-1830Yunanistan’ın bağımsızlığı onaylandı (24 Nisan).-1830Cezayir, Fransızlar tarafından işgal edildi (5 Temmuz).-1830Sırbistan’a özerklik verildi (29 Ağustos).-1830Takvim-i Vekayi adıyla ilk Türkçe gazete yayımlandı (1 Kasım).-1831Sisam adasına özerklik verildi (10 Aralık).-1832İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu, Konya’da yapılan savaşta Osmanlı ordusunu yendi veziriazam Reşit Mehmet Paşa esir düştü (21 Aralık).-1832Veziriazam Reşit Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Anadolu Valisi Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (18 Şubat).-1833Kütahya antlaşması imzalandı (8 Nisan).-1833Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalandı (8 Temmuz).-1833İstanbul’da yangın çıktı (30 Ağustos).-1833Mekteb-i Ulûmu Harbiye açıldı.-1834Veziriazama, başvekil sıfatı verildi (30 Mart).-1838Baltalimanı Antlaşması imzalandı (16 Ağustos).-1838Nizip Savaşı (24 Haziran).-1839II. Mahmut öldü (30 Haziran).-1839

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Osmanlı'da Ramazan nasıl olurdu?

Osmanlı dönemin'de ki Ramazan ayı yaşımını anlayabilmek için, öncelikle toplumsal durumu analiz etmemiz gerekir. Peki Osmanlı'da ki toplum ne tür bir toplum idi?Osmanlı da halk arasında hoşgörü, saygı, ahlak, güzel davranışlar en üst boyuttaydı. Bu sebep ile örnek bir toplum yapısına sahip bir Devletti. Bu saygı çerçevesi içerisinde kurulmuş olan toplumsal durum nereden geliyor diye soranlarınız olmuştur. Bunun cevabı Türk adeti ve kültürü ile birlikte İslamın verdiği güzelliklere dayaniyor. Yani İslam adeta toplumda insanları birbirine bağlayan, saygı ve sevgiyi öğretip, daim eden bir alet halini almıştı. İslam zaten Rabbimizden bize gelen bir yaşam tarzıydı. Buna uyan bir toplum, ne güzel.bir tomplumdur...Osmanlı Halkının Ramazan ile kavuşması...Bu ahlaki boyutu da düzeyi de güçlü olan Osmanlı halkı Ramazanda nasıl bir yaşam sürüyordu?İlk olarak toplum arasında olan güzellikler devam ediyordu ve diğer tarafta ise Ramazanı- Şerifin gelişi ile birlikte tüm gelenekler başliyord…

Kudüs

Kudüs şehri ilk olarak Ofil Tepesinin Silvan Köyüne bakan kısmında kuruldu, tepede bir su pınarı vardı ve insanlar su ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlardı. Daha sonra bu tepeden Bizita Dağına ve Moriya tümseğine yerleştiler.
Kudüs tarihteki en eski şehirlerdendir. Tarihçiler Kudüs’ün inşa ediliş tarihi için kesin bir şey söylememektedirler. Mescid-i Haram’dan 40 yıl sonra kurulmuştur. Tarihi kaynaklara göre Kudüs şehri kurulduğunda çölden ibaretti, ne vadi ne de dağlara rastlanıyordu. Milattan 3000 yıl önce, Şehre ilk hicreti Arap Kenâniler yaptı. Bu göçler Arap yarımadasının kuzeyine gerçekleşmiştir. Daha sonra Ürdün nehrinin batısına yerleşmişlerdir. Kudüs şehri göçler sonucunda genişledi ve Akdeniz’e kadar uzandı. Bölgenin adını Kenan yeri (Nehirden Denize kadar olan bölgede) koydular. Kenan bölgesin de Kenâniler bir şehir kurup adını Urşelim koydular, şehir merkezi haline getirdiler, vatan ve toprak sahibi oldular, bundan dolayı şehrin adı Yebus oldu. Bu bölgeye saldırılarda bulu…

Vaka Tarih Ve Bilim Dergisi

Vaka adlı Tarih ve Bilim dergisine aşşağıdaki pdf linki ile ulaşabilirsiniz.⬇️

https://drive.google.com/file/d/1rwial9cC2xJoRhHasImhcunxa9iSn3q2/view?usp=drivesdk